reklama

Dostały dyrektorskie nominacje

W czterech przedszkolach i dwóch podstawówkach

W numerze

Dostały dyrektorskie nominacje

W czterech przedszkolach i dwóch podstawówkach

 

Rozstrzygnięto konkursy na stanowiska dyrektorów miejskich przedszkoli i szkół podstawowych. Kadencje nowych dyrektorek potrwają 5 lat. 

W czterech przedszkolach na stanowiskach pozostały dotychczasowe dyrektorki, a w przypadku dwóch szkół podstawowych wybrano nowe. W Szkole Podstawowej nr 12 ustępującego dyrektora Krzysztofa Krawca zastąpiła Mścisława Ewa Kłaczkowska, a odchodzącego na emeryturę Jana Kuciapskiego w SP 1 dotychczasowa wicedyrektor Jadwiga Kicińska.

- Komisja konkursowa obradowała po raz pierwszy w 12-osobowym składzie, po zmianie przepisów. W tym gronie znalazło się po trzech przedstawicieli gminy i kuratorium oświaty, po dwóch przedstawicieli rodziców, Rady Rodziców i związków zawodowych. Wybrano kandydatki, które zdaniem komisji wypadły najlepiej - mówił prezydent Marek Materek podczas prezentacji nowych szefowych placówek.

Dyrektorką Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kubusia Puchatka pozostała Iwona Tomaszewska, która funkcję tę pełni od 1 września 1997 roku. Identycznym stażem legitymuje się Ewa Rychel, która nadal kierować będzie Przedszkolem Miejskim nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka, natomiast Małgorzata Gorczyca, która ponownie została dyrektorką przedszkola nr 13, funkcję tę sprawuje aż od 1 września 1996 r. , a Małgorzata Wiewiór szefuje w Przedszkolu Miejskim nr 6 od 2007 roku.

Nowa dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 12 - Mścisława Ewa Kłaczkowska ukończyła wyższe studia magisterskie w zakresie filologii polskiej, specjalność nauczycielska, na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest nauczycielem dyplomowanym. Od 1990 roku do chwili obecnej jest zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach jako nauczyciel języka polskiego. Przez kilka lat uczyła również przedmiotów zawodowych, przedsiębiorczości, finansów publicznych i administracji w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych, gdyż ukończyła również studia licencjackie z zakresu zarządzania finansami.

Jadwiga Kicińska, która od nowego roku szkolnego kierować będzie Szkołą Podstawową nr 1, ukończyła studia magisterskie w zakresie nauczania początkowego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach oraz studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz pracy edukatorskiej. Również jest nauczycielem dyplomowanym. Od początku swojej kariery zawodowej, czyli od 1984 r., związana jest ze Szkołą Podstawową nr 1 w Starachowicach, gdzie od 2007 r. pełni funkcję wicedyrektora.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ