reklama

Kadrowe zmiany w LOK

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju i Klubu Żołnierzy Rezerwy w Starachowicach podsumował ubiegły rok na Powiatowej Konferencji Sprawozdawczej, wystawiając ZP pozytywną ocenę za dotychczasową działalność. W związku z rezygnacją z funkcji prezesa LOK Jerzego Wątroby, jego zastępcy Witolda Kowalskiego oraz prezesa Klubu Żołnierzy Rezerwy Włodzimierza Werysa, prezesem Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju i prezesem Klubu Żołnierzy Rezerwy w Starachowicach jednogłośnie został wybrany Franciszek Adam Lefek. Na wniosek nowego prezesa podjęto uchwałę o nadaniu honorowego członkostwa ustępującym władzom - długoletnim działaczom LOK.

Aktualnie w skład Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju wchodzą również: Dariusz Grunt i Marek Wierzbicki – wiceprezesi, Lucyna Filus – skarbnik, Marek Kamiński – sekretarz oraz członkowie: Zbigniew Nobis i Ignacy Cymerys. W Zarządzie Klubu Żołnierzy Rezerwy zasiadają natomiast: Franciszek Adam Lefek – prezes, Lucyna Filus – skarbnik, Waldemar Ziewiec – sekretarz oraz Mirosław Siedlak, Jerzy Matyjas, Lucjan Kotowski, Roman Cieśla i Izydor Bielec.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ