reklama

Śladem naszych publikacji

W numerze

Śladem naszych publikacji

W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się w Gazecie Starachowickiej nr 27 z 26.06.2017 r. pt. "Gmina szuka 20 mln zł", wyjaśniamy i uspokajamy, bo kredyt, którego zaciągnięcie planuje Gmina Starachowice, to działanie celowe i zaplanowane w uchwale budżetowej, która przyjęta została 30 grudnia 2016 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, art. 89 pkt. 1, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe m.in. na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Gmina przed zaciągnięciem kredytu uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, instytucji nadzorującej wydatkowanie gminnych pieniędzy. Zaciągnięcie przez Gminę Starachowice kredytu nie jest niczym nadzwyczajnym. Samorządy w całym kraju zaciągają wielomilionowe pożyczki na budowę dróg, wodociągów, budynków socjalnych, remonty szkół... czy też na spłatę poprzednich kredytów czy pokrycie deficytów.

Sytuacja finansowa Gminy Starachowice jest najlepsza od kilku lat, a spadek zadłużenia pozwala zaciągnąć kredyt po to, aby inwestować i rozwijać się, jednocześnie nie podnosząc wysokości podatków i innych opłat uiszczanych do kasy miasta przez mieszkańców i podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W roku 2017 rekordowo dużo, najwięcej w historii samorządu, bo ponad 170 mln zł, wynoszą ogółem dochody Gminy Starachowice zapisane w budżecie. Natomiast wydatki stanowią kwotę ponad 180 mln zł. Rekordowo wysokie w ujęciu ilościowym i wartościowym są także wydatki na inwestycje, które wynoszą blisko 27 mln zł. Przyjęta przez prezydenta miasta Marka Materka wizja rozwoju Starachowic zakłada realizację inwestycji na każdym osiedlu. Nacisk został położony na ulice: Moniuszki, Miodową, Smugową - główne osie komunikacyjne osiedla Południe. Prace również trwają na ulicach z nawierzchnią gruntową, sukcesywnie realizowane są kolejne inwestycje w tym zakresie. Przybywa w mieście miejsc postojowych. Gmina będzie termomodernizować kolejne budynki oświatowe. Prace ruszą w Parku Miejskim. Przygotowania do rewitalizacji innych części miasta wkraczają w ostatnią fazę. Modernizowana jest infrastruktura sportowa; w fazie realizacji jest wiele innych przedsięwzięć na terenie miasta.

Gdyby Gmina Starachowice, biorąc pod uwagę obecną kondycję finansową, nie wspomogła się kredytem, nie inwestowała, nie poszukiwała funduszy spoza budżetu, spowolniłoby to w znaczący sposób rozwój miasta.

Można nie robić nic, nie inwestować, nie działać, pracować w oparciu tylko o finanse zabezpieczone w gminnym budżecie, nie poszukując i nie korzystając z zewnętrznych dotacji finansowych, nie martwiąc się o zabezpieczenie wkładu własnego. Tylko nie tego oczekują mieszkańcy, tym bardziej że przed nami ostatnia perspektywa finansowa Unii Europejskiej, jako gmina musimy być przygotowani do aplikowania o unijne fundusze, mając zabezpieczone środki na wkład własny. Kolejnej szansy nie będzie.

Podsumowując, Gmina przygotowuje się do zaciągnięcia, zaplanowanego jeszcze w roku ubiegłym, kredytu w wysokości 20 mln zł., ale nie z powodu złej kondycji finansowej, a wręcz przeciwnie dobry stan finansów publicznych pozwala nam na wzięcie kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie działań przyczyniających się do dalszego rozwoju gminy. Jakie faktycznie będzie oprocentowanie zaciąganego kredytu, czy będzie to szacowane 6,7 mln zł, dowiemy się po zakończeniu postępowania przetargowego, może się okazać, że będzie ono niższe nawet o 50 proc.

Iwona Ogrodowska

Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ