reklama

Tomasz Capała w Starostwie

Nowy wydział, dyrektor też

W numerze

Tomasz Capała w Starostwie

Nowy wydział, dyrektor też

Zespół do spraw Kultury i Promocji Powiatu przekształcono w Wydział Kultury, Promocji i Informacji o Powiecie, kierownik Zespołu, Andrzej Przygoda stracił pracę i ogłoszono konkurs na dyrektora.

Wydział Kultury, Rozwoju i Informacji o Powiecie będzie się zajmował aktualizacją i monitoringiem zadań ze strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego. Na jego dyrektora ogłoszono konkurs, na który zgłosiły się dwie osoby, a jedna z nich wycofała swoją kandydaturę. Jak powiedział GAZECIE wicestarosta Marek Pawłowski, przed komisją stawił się jedynie Tomasz Jarosław Capała, który przygotował konkretną i ciekawą propozycję konkursową. Jego kandydatura została zaakceptowana.

Tomasz Jarosław Capała to m.in były długoletni radny miejski, był też wiceprezydentem miasta w kadencji 2006 - 2010 r.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ