reklama

Matura 2017 bez rewelacji

Starachowice ze średnią ocen z trzech obowiązkowych przedmiotów maturalnych znalazły się w połowie stawki wśród świętokrzyskich powiatów, a najlepiej egzamin zaliczyli włoszczowscy maturzyści.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi opublikowała zestawienie zbiorczych średnich w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego. Co piąty nie zdał! Jak spisali się maturzyści z naszego regionu?

Poziom podstawowy z języka polskiego zdawało 581 uczniów w naszym powiecie, średnia z tego przedmiotu wyniosła 36,94 pkt. Matematykę, na tym samym, obowiązkowym poziomie zdawało 580 uczniów, a średnia wyniosła 26,63 punktów. Trzecim przedmiotem, obowiązkowo zdawanym przez uczniów, jest język nowożytny. Największą popularnością cieszył się oczywiście język angielski. Zdawało go w naszym powiecie 537 uczniów. Średnia z tego przedmiotu to 35,18 pkt.

Średnia z tych trzech przedmiotów wyniosła 32,92 punkty, czyli słabo, bo maksymalnie z każdego przedmiotu można było zdobyć 50 punktów. Wyczyn ten udał się maturzystce lub maturzyście zdającemu filozofię.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu tego roku, będą dostępne 12 września 2017 roku. (zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ