reklama

Poparli prezydenckie działania

Rada Miejska udzieliła absolutorium prezydentowi Markowi Materkowi, mimo wcześniejszych starć.

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej była niezwykle emocjonująca, głównie ze względu na zmianę przewodniczącego. Nie miało to jednak przełożenia na udzielenie prezydentowi Markowi Materkowi absolutorium za realizację planu finansowego gminy w 2016 r. i uzyskał go niemal jednogłośnie, bo tylko dwóch radnych wstrzymało się od głosu przy 18. „za”.

- Chciałem bardzo serdecznie państwu podziękować w imieniu wszystkich pracowników i mam nadzieję, że mogę liczyć na dobrą współpracę w latach kolejnych - powiedział prezydent Marek Materek

Radni jednocześnie - co jest integralną częścią absolutorium - przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu za 2016 rok. Bilans Gminy Starachowice zamknął się zyskiem netto w kwocie 17.915.577,36 zł.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ