reklama

Im większy trud, tym wspanialsze efekty

W numerze

Im większy trud, tym wspanialsze efekty

60 - lecie święceń kapłańskich obchodził ksiądz kanonik dr Tadeusz Czyż, były proboszcz parafii p.w. Świętej Trójcy i Honorowy Obywatel Starachowic.

Jedną z ważniejszych dat dla starachowiczan jest rok 1972, w którym to do parafii Św. Trójcy przybył nowy proboszcz ks. dr Tadeusz Henryk Czyż. Swoje duszpasterstwo w grodzie Stara sprawował do 2010 roku. Po wielu latach wypełnionych owocną pracą, m.in. uruchomienie parafialnej stołówki "Dom Chleba Jana Pawła II" dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach, obecnie jest rezydentem parafii .W 2011 roku, będąc już na emeryturze ufundował Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej stojący na placu kościelnym.

25 czerwca br. uczestniczyliśmy w jubileuszowej, dziękczynnej mszy świętej za 60 lat kapłaństwa ks. Tadeusza Czyża. Zebranych powitał proboszcz parafii ks. dziekan Andrzej Rdzanek, a mszę świętą w intencji jubilata odprawił ks. biskup Henryk Tomasik, ordynariusz Diecezji Radomskiej. Uczestniczyły w niej tłumy wiernych, hierarchowie kościelni, poseł na Sejm Krzysztof Lipiec, wojewoda Agata Wojtyszek, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Pruś, starosta Danuta Krępa oraz prezydent Starachowic Marek Materek i przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Orkisz. Wszyscy z wielkim sercem i gorącymi życzeniami czekali w kolejce do uściśnięcia dłoni jubilata.

Nasz duchowny dwa razy w życiu miał ogromne szczęście odprawiać w Castel Gandolfo mszę św. wspólnie z naszym papieżem Janem Pawłem II. Obecnie przelewa na papier swoje wspomnienia. W pięknie zredagowanej książce, która będzie wydana we wrześniu tego roku, znajdziemy chronologiczny porządek dokonań na niwie publicznej, przemian, jakie udało się przeprowadzić z pomocą woli Boga i oddanych parafian oraz sztuki koncyliacyjnego rozwiązywania problemów w życiu społecznym, których nie sposób było ominąć m.in. w czasie budowy nowych kościołów (Starachowice, Suchedniów), stołówki Caritas czy plebanii i wielu innych obiektów, a wszystkie wydarzenia zilustrowane są pokaźnym zbiorem fotografii.

Ksiądz Tadeusz Czyż urodził się 15 stycznia 1935 roku, jako drugie lecz nie ostatnie dziecko – miał jeszcze młodszą siostrę - Józefa i Stefanii Czyżów, którzy utrzymywali się z rolnictwa we wsi Policzna leżącej przy trasie Zwoleń – Kozienice. Tuż po zakończeniu wojny, trzynastoletni młodzieniec przybył do Radomia, aby pogłębiać naukę (1948-52) w LO im. J. Kochanowskiego. Po zdaniu matury wstąpił do sandomierskiego Seminarium Duchownego (1952 – święcenia kapłańskie otrzymuje 4 sierpnia 1957). Jako dwudziestodwuletni kleryk dostaje skierowanie na studia magisterskie do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1957-62). Tam otwiera przewód doktorski i otrzymuje tytuł doktora teologii.

Marek Oziomek

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ