reklama

Inicjatywy lokalnej społeczności

Mirzec

Mirzec

Inicjatywy lokalnej społeczności

Mirzec

 

Program funkcjonuje w gminie już kilka lat i rokrocznie w jego ramach realizowane są projekty zgłaszane przez mieszkańców. Czego dotyczą tegoroczne?

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał kolejne umowy na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. W br. dofinansowanie dostało kilka o łącznej wartości 32 913,00 zł, w tym wartość pracy społecznej to 3 952,00 zł, wkład pieniężny wnioskodawców wyniesie 7 513,90 zł, natomiast gmina dołoży 21 197,10 zł.

Poparcie samorządu uzyskał projekt pn. "Nasadzenie zieleni na działce gminnej w Mircu Malcówkach, złożony przez grupę inicjatywną mieszkańców wsi z liderką Joanną Stępień wartości 5 720,00 zł. Przeznaczone będą na zakup ziemi i krzewów ozdobnych, które mieszkańcy posadzą na działce gminnej - miejscu, gdzie mieszkańcy spotykają się na różnych uroczystościach, np. na "Janówce".

Grupa inicjatywna mieszkańców Osin z liderką Iwoną Olesińską złożyła wniosek dotyczący "Montażu klimatyzatorów w holu artystycznym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach". Wartość zadania wynosi 12 300,00 zł, a efektem będzie poprawa warunków technicznych szkoły i zapewnienie właściwych warunków uczniom i mieszkańcom Osin podczas uczestnictwa w uroczystościach szkolnych organizowanych w holu artystycznym SP w Osinach.

Dofinansowanie dostało również zadanie pn. "Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół w Mircu", wartości 8 690,00 zł, a złożyła go grupa inicjatywna mieszkańców Mirca z liderką Edytą Drożdżał. Realizacja przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły, poprawi się również estetyka przed budynkiem Zespołu Szkół w Mircu.

Pozytywnie oceniono też zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym", którego całkowita wartość wynosi 6 203,00 zł. Wniosek złożyła grupa inicjatywna mieszkańców wsi Tychów Nowy z liderką Jadwigą Matysek, a jego celem jest rozwój, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez aktywny wypoczynek dzieci. Zostanie zamontowana huśtawka oraz bujak na sprężynie.

- Rezultatem tegorocznych inicjatyw będzie poprawa estetyki i atrakcyjności poszczególnych miejscowości, zwiększy się integracja międzypokoleniowa, wzrośnie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół w Mircu i w Osinach. Miejsca rekreacji, wypoczynku i edukacji będą służyć ogółowi mieszkańców, wpłyną na integrację społeczną wokół wspólnej idei - czytamy na gminnej stronie, w tekście autorstwa Katarzyny Kąpały.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ