reklama

Relaks z profilaktyką

Publiczne Gimnazjum w Rudzie

Brody

Relaks z profilaktyką

Publiczne Gimnazjum w Rudzie

 

Hasłem Gminnego Happeningu Profilaktycznego było "Bądź sobą – żyj zdrowo", a odbył się na boisku sportowym przy Publicznym Gimnazjum w Rudzie. 

Spotkanie zgromadziło uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych z Lubieni, Brodów, Dziurowa, Adamowa, Stykowa oraz gimnazjów w Krynkach i Rudzie i było podsumowaniem działań profilaktyczno – wychowawczych, które prowadzone są w szkołach ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, promowaniem zdrowego stylu życia oraz przybliżeniem młodzieży idei wolontariatu. Rozpoczęli go członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu w Rudzie, którzy opowiedzieli czym jest wolontariat i jak można zostać wolontariuszem, a później zaprezentowano program artystyczny w wykonaniu uczniów. Zorganizowano też pokaz i naukę udzielenia pierwszej pomocy pod kierunkiem Grzegorza Bernaciaka, a podczas degustacji zdrowych potraw, gimnazjaliści z Rudy omówili zasady zdrowego trybu życia.

Organizacją happeningu zajęły się nauczycielki Publicznego Gimnazjum w Rudzie: Iwona Górecka i Beata Kryzińska przy wsparciu dyrektor Ewy Stawiarskiej i Pawła Zięby, pracownika UG w Brodach przy ogromnym wsparciu Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach, a całe przedsięwzięcie sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Brodach.

(zr)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ