reklama

(Prawie) sami swoi

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w nowym składzie

 

Prezydent Starachowic Marek Materek powołał nowy, 10-osobowy skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Znaleźli się w nim przedstawiciele Rady Miejskiej, prezydenta oraz organizacji pozarządowych.

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez prezydenta miasta do realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W skład starachowickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi 10 osób. W tym gronie znajduje się po dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej i prezydenta oraz sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących różne obszary działalności pożytku publicznego. Członkowie rady za udział w posiedzeniach nie pobierają wynagrodzenia.

Prezydent w ubiegłym tygodniu powołał nowych członków tego gremium, w którym Radę Miejską reprezentuje Piotr Babicki i Bronisław Paluch, prezydenta - Leszek Kowalski i Wojciech Jędrasik, a organizacje pozarządowe: Maciej Myszka (Stowarzyszenie "JES – Jakość Energia Starachowice"), Alicja Czarnecka (Stowarzyszenie "Niepełnosprawni Plus Starachowice"), Paweł Grudniewski (Stowarzyszenie Liderzy z Naszego Podwórka), Lucyna Młynek (Starachowicki Klub Amazonek), Marek Wójcik (Stowarzyszenie Projekt Starachowice) oraz Adam Brzeziński (Towarzystwo Przyjaciół Starachowic).

Rzeczywiście nowy skład GRDPP spełnia kryteria określone regulaminem, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że prezydent ma w niej więcej swoich, bowiem Piotr Babicki kandydował na radnego z listy Marka Materka, a reprezentujący organizacje pozarządowe Maciej Myszka i Marek Wójcik (pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) aktywnie udzielali się w jego kampanii wyborczej.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ