reklama

Najlepsi z najlepszych

Podsumowanie roku szkolnego

W numerze

Najlepsi z najlepszych

Podsumowanie roku szkolnego

 

Koniec roku szkolnego za nami, nadszedł czas na podsumowanie, a najlepsi z najlepszych zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami. 

Wraz z końcem roku szkolnego nadszedł czas podsumowań osiągnięć uczniów starachowickich szkół. W środę, 21 czerwca w sali Olimpia Urzędu Miejskiego w Starachowicach, najlepsi z najlepszych, czyli uczniowie szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych oraz ich nauczyciele spotkali się na uroczystym wręczeniu nagród.

Gospodarzem uroczystości był Prezydent Miasta, pan Marek Materek. Nagrody wręczali i laureatom gratulowali Prezydent Miasta, jego zastępca Jerzy Miśkiewicz, przedstawicielka wojewody świętokrzyskiej, Agata Gałka - Bernacka oraz Włodzimierz Jedynak, kierownik Referatu Edukacji Kultury Promocji i Turystyki UM. Wśród gratulujących byli również przedstawiciel Rady Miejskiej Włodzimierz Orkisz, przedstawiciel kuratorium Krzysztof Jabłoński, zastępca komendanta policji Dariusz Furtak oraz przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli Mariola Gałka i Paweł Rdzanek. Uroczystą galę prowadziła Wioletta Miller - Stępień.

Nagrodzeni uczniowie starachowickich szkół osiągnęli w mijającym roku szkolnym świetnie wyniki w nauce, ich średnie ocen są najlepsze w mieście, podczas egzaminów osiągnęli pułap powyżej 90 procent. Brali udział w konkursach tematycznych i olimpiadach, a także czynnie działali na rzecz społeczności szkolnej.

Najlepszym uczniem w mieście w kategorii szkół gimnazjalnych został Julian Przemyski, uczeń Gimnazjum nr 3. Wśród gimnazjalistów wyróżnione zostały następujące uczennice: Natalia Józefczak z Gimnazjum nr 1, Katarzyna Wus z Gimnazjum nr 2, Urszula Śliwa z Gimnazjum nr 4 oraz Karolina Popławska ze Społecznego Gimnazjum STO.

Prezydent Miasta wyróżnił również uczniów, którzy przez 3 lata nauki w gimnazjum uzyskali najwyższą średnią. Są to: Alicja Surdy z Gimnazjum nr 1, Weronika Trzos z Gimnazjum nr 2, Natalia Sar z Gimnazjum nr 3, Małgorzata Kwapisz z Gimnazjum nr 4 oraz Wiktoria Nowak ze Społecznego Gimnazjum STO. Listami gratulacyjnymi i upominkami rzeczowymi, nagrodził natomiast trójkę laureatów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Natalia Gos - uczennica Społecznej Szkoły Podstawowej STO, laureatka konkursu przyrodniczego, Rafał Myszka - uczeń Szkoły Podstawowej nr 12, laureat konkursu matematycznego oraz Katarzyna Stępień ze Szkoły Podstawowej nr 9, laureatka konkursu humanistycznego.

Zwieńczeniem gali podsumowującej miniony rok szkolny, było uroczyste i wzruszające pożegnanie dwójki dyrektorów starachowickich szkół, którzy przechodzą na emeryturę. Ze swoim stanowiskiem żegna się Anna Salamon, dyrektorka Gimnazjum nr 4, na zasłużony odpoczynek wybiera się również Jan Kuciapski, długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. W imieniu dyrektorów szkół za pracę podziękowała im Monika Sławek-Brzezińska, a odchodzący pedagodzy podziękowali za wspólnie spędzone lata.

Między kolejnymi etapami wręczania nagród podziwialiśmy najmłodszych starachowiczan. Swoje występy zaprezentowały przedszkolaki z Przedszkoli nr 6 i 14.

OSIĄGNIĘCIA

WYRÓŻNIONYCH UCZNIÓW

NATALIA JÓZEFCZAK

uczennica Gimnazjum nr 1.

Natalia uzyskała średnią ocen 5,72. Jej średni wynik z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej egzaminu gimnazjalnego to 94%. Finalistka Kuratoryjnego Konkursu Biologicznego. Interesuje się biologią i chemią i z tymi przedmiotami wiąże swoją przyszłość. Odnosiła sukcesy w wielu konkursach na forum miasta, powiatu i województwa. Zdobyła I miejsce w Wojewódzkich Młodzieżowych Zawodach Ratowniczych oraz I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Marszu na Orientację. Wyróżnia się odpowiedzialnością, pracowitością i kulturą osobistą.

KATARZYNA WUS

uczennica Gimnazjum nr 2.

Uzyskała średnią ocen 5,57 Jej średni wynik z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej egzaminu to 93%. Wielokrotnie reprezentowała szkołę w konkursach o różnej tematyce i zasięgu. Zajęła II miejsce w ogólnopolskich konkursach – fotograficznym „Na Szlaku Cystersów” i plastycznym „Wylosuj Anioła”. Zdobyła wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym „Mały i Duży” oraz II miejsce w powiatowym konkursie z języka angielskiego „Focus on English”. Reprezentowała szkołę w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim w piłce siatkowej.

URSZULA ŚLIWA

uczennica Gimnazjum nr 4.

Średnia ocen Urszuli to 5,47 a średni wynik z egzaminu - 93%. Jej zainteresowania skupione są na przedmiotach ścisłych, ale świetnie radzi sobie także z przedmiotami humanistycznymi. Finalistka Kuratoryjnego Konkursu Biologicznego. Laureatka Powiatowego Konkursu Przyrodniczego „Fenomen Gimnazjum”. Z powodzeniem uczestniczyła w Powiatowym Turnieju Przyrodniczym „Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT” zajmując II miejsce. Ula to uczennica uzdolniona plastycznie. Zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Mały i Duży. Prawa człowieka w świecie dziecka”. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej. Odnosiła sukcesy w różnych konkursach muzycznych. Społeczność szkolna mogła podziwiać jej talent podczas występów na uroczystościach szkolnych.

KAROLINA POPŁAWSKA

uczennica Społecznego

Gimnazjum Społecznego

Towarzystwa Oświatowego.

Karolina ukończyła szkołę ze średnią ocen 5,3 oraz uzyskała średni wynik z egzaminu 90%. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Angażuje się w działania wolontariackie. Kreatywna, pomysłowa, organizatorka wielu akcji i przedsięwzięć. Współpracowała przy organizacji „Szlachetnej Paczki”, brała udział w szkolnych akcjach charytatywnych wspierających m.in. osoby korzystające z Jadłodajni „Caritas” i dzieci z Domu Dziecka.

JULIAN PRZEMYSKI

uczeń Gimnazjum nr 3,

najlepszy w mieście w kategorii szkół gimnazjalnych.

Julian uzyskał średnią ocen 5,3, a jego średni wynik z egzaminu gimnazjalnego to 90%. Z sukcesami brał udział w licznych konkursach. Laureat Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego i Kuratoryjnego Konkursu Chemicznego. Finalista Kuratoryjnego Konkursu Języka Polskiego. Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Matematyki „Olimpus”, Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Chemii „Olimpus” i Powiatowego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego „Fenomen Gimnazjum”. Julian już jako drugoklasista odnosił sukcesy w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Był laureatem Konkursu Matematycznego i Konkursu Chemicznego oraz finalistą Konkursu Informatycznego. Poza przedmiotami ścisłymi pasją Juliana jest muzyka. Jest uczniem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych II stopnia w Kielcach w klasie fortepianu, gdzie również uzyskuje bardzo wysokie oceny. Lubiany przez rówieśników.

Uczniowie, którzy uzyskali

najwyższą średnią podczas

trzyletniej nauki w gimnazjum

ALICJA SURDY

uczennica Gimnazjum nr 1.

Alicja uzyskała średnią ocen z 3 lat nauki w gimnazjum - 5,34. Finalistka Kuratoryjnego Konkursu Języka Angielskiego. Przejawia szczególne zainteresowania przedmiotami humanistycznymi. Brała z sukcesami udział w wielu konkursach literackich i poetyckich otrzymując tytuł laureata lub wyróżnienie – Konkurs „Moja szkoła, moje miasto, moja mała ojczyzna”, konkurs Poetycki „Jan Paweł II”, Konkurs Poprawnej Polszczyzny. Jest także laureatką Powiatowego Konkursu Przyrodniczego „Fenomen Gimnazjum” co świadczy o jej wszechstronnych zainteresowaniach.

WERONIKA TRZOS

uczennica Gimnazjum nr 2.

Weronika uzyskała średnią ocen z 3 lat nauki w gimnazjum 5,55. Jest uczennicą zaangażowaną nie tylko w pracę szkoły ale także w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Jako przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego inicjowała liczne akcje i przedsięwzięcia dla uczniów szkoły. Jest radną Młodzieżowej Rady Miasta. Udziela się jako wolontariuszka w ramach programu „Senior – Wigor”.

NATALIA SAR

uczennica Gimnazjum nr 3.

Natalia uzyskała średnią ocen z 3 lat nauki 5,55. Z sukcesami reprezentowała szkołę w konkursach historycznych, geograficznych, matematycznych, chemicznych, recytatorsko-literackich, co świadczy o jej wszechstronnych uzdolnieniach. Aktywnie uczestniczyła w pracach Klubu Dziennikarsko-Redakcyjnego „Nasza Trójka” redagując gazetkę szkolną. Godnie reprezentowała szkołę na arenie sportowej w różnych dyscyplinach. Chętnie brała udział w akcjach charytatywnych m.in. jako wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

MAŁGORZATA KWAPISZ

uczennica Gimnazjum nr 4.

Małgorzata uzyskała średnią ocen z trzech lat nauki 5,43. Małgosia jest uczennicą wszechstronnie uzdolnioną. W trakcie nauki brała udział w konkursach z przedmiotów ścisłych, humanistycznych i językowych. Laureatka Powiatowego Konkursu Przyrodniczego „Fenomen Gimnazjum”. Dwukrotnie zdobyła tytuł Mistrza Ortografii wśród gimnazjalistów w Miejskim Konkursie Ortograficznym. Jako absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej w klasie skrzypiec wielokrotnie brała udział w uroczystościach szkolnych.

WIKTORIA NOWAK

uczennica Społecznego

Gimnazjum Społecznego

Towarzystwa Oświatowego.

Wiktoria uzyskała średnią z 3 lat nauki 5,6. Jest laureatką wielu konkursów i turniejów na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i międzynarodowym – II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Łamigłowy, II miejsce w Powiatowym Konkursie „Fenomen Gimnazjum”, III miejsce w Powiatowym Turnieju Przyrodniczym „Z Przyrodą za Pan Brat”. Wyróżniona w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Reprezentowała szkołę w zawodach pływackich. Zaangażowana w działania Samorządu Uczniowskiego. Była członkiem Młodzieżowej Rady Miasta. Udziela się jako wolontariusz w akcjach charytatywnych. Swoje umiejętności artystyczne doskonali w Zespole Tańca „Plejada”.

Laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych dla uczniów

szkół podstawowych

NATALIA GOS

uczennica Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego

Towarzystwa Oświatowego.

Natalia w bieżącym roku szkolnym została laureatką Kuratoryjnego Konkursu Przyrodniczego. Szczególnie interesuje się przyrodą i astronomią. Łączy zainteresowania przyrodnicze z humanistycznymi. Pisze opowiadania, bierze udział w konkursach recytatorskich. Zdobywczyni I miejsca w Międzyszkolnej Gali Talentów. Bardzo kocha zwierzęta i w przyszłości chciałaby zostać weterynarzem.

RAFAŁ MYSZKA

uczeń Szkoły Podstawowej nr 12.

Rafał uzyskał tytuł laureata Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego zdobywając najwyższą ilość punktów. Laureat konkursu „Mistrz Matematyki Starachowic”. Reprezentant szkoły w zawodach sportowych – w lekkoatletyce oraz w pływaniu. Oprócz matematyki interesuje się również przyrodą i historią. Zawsze służy pomocą kolegom.

KATARZYNA STĘPIEŃ

uczennica Szkoły Podstawowej nr 9.

Katarzyna została laureatką Kuratoryjnego Konkursu Humanistycznego. Laureatka wielu konkursów plastycznych na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. Reprezentowała szkołę w finale wojewódzkim piłki koszykowej. Jest uczennicą aktywnie uczestniczącą w życiu klasy i szkoły, a o jej wszechstronnych uzdolnieniach świadczy średnia ocen 6,0 na koniec roku szkolnego.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ