reklama

Bezrobocie coraz niższe

W statystykach PUP

W numerze

Bezrobocie coraz niższe

W statystykach PUP

 

Tendencję spadkową wśród bezrobotnych powiatu starachowickiego obserwujemy od kilku lat. Na koniec maja 2017 roku, w rejestrach PUP pozostawało 3990 osób, w tym 1906 kobiet. 610 osób posiadało prawo do zasiłku. 

Korzystna tendencja spadkowa nadal się utrzymuje. Co najważniejsze, liczba osób niepracujących zmniejsza się z racji podjęcia zatrudnienia, a nie bezprzyczynowego wyrejestrowywania się z listy. W maju tego roku pracę podjęło 269 osób, w tym 112 bezrobotnych kobiet i na 21 czerwca br. ilość osób zarejestrowanych w urzędzie wynosiła 3860, gdy jeszcze w styczniu br. była to liczba 4379 bezrobotnych. Analogicznie do poprzednich lat, w maju 2016 roku było to 4619 osób, w 2015 r. - 5310, w 2014 r. 6650, a cztery lata temu, w maju 2013 r., zarejestrowanych było 7283 bezrobotnych.

- Na takie korzystne statystyki niewątpliwie ma wpływ poziom zaangażowanych środków na działania aktywizacyjne, które pozostają w dyspozycji urzędu. Dotychczas zaangażowaliśmy ponad 7 200 000 zł, co spowodowało zaktywizowanie ponad 950 osób bezrobotnych. Ponadto mamy dodatkowe źródło finansowania, to jest refundacja dla osób poniżej 30. roku życia. Tu zostały zaangażowane kolejne 2 600 000 zł i 167 osób miało szansę uzyskać zatrudnienie subsydiowane - mówi GAZECIE Jarosław Nowak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach.

Te 7 milionów złotych, to jest kilka programów adresowanych do różnych grup. W I półroczu 2017 roku, 3 700 000 zł przeznaczono na tzw. staże (program objął 552 osoby), 1 300 000 zł na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy (57 osób), a 1 milion przeznaczono na dotację na podjęcie działalności gospodarczej, co dało 47 stanowisk pracy. Pozostałe środki zostały przeznaczone m.in. na szkolenia, prace interwencyjne, bony, studia podyplomowe.

Według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego, aktualna stopa bezrobocia dla powiatu starachowickiego wynosi 10,7 proc..

- Pokazuje to, że na północy województwa, czyli wśród tych powiatów o podobnej strukturze gospodarczej, wyglądamy korzystnie - powiedział Jarosław Nowak.

W porównaniu z naszym powiatem, w przykładowych powiatach naszego województwa, stopa bezrobocia wyniosła: w powiecie skarżyskim (18,3 proc.), ostrowieckim (13,3 proc.), koneckim (13,8 proc.), opatowskim (14 proc.), a w ziemskim kieleckim - 12,1 proc.

Od ponad roku w Polsce obowiązuje program pomocowy 500+. Zapytaliśmy dyrektora Nowaka, czy dodatkowe pieniądze, które otrzymują polskie rodziny, mają wpływ na bezrobocie, szczególnie wśród kobiet.

- Analizując wszelkie statystyki, sięgając do głębokiej historii okazałoby się, że zawsze bezrobotne panie w powiecie starachowickim stanowiły około 50 proc. zarejestrowanych. Nie zmieniło się to od momentu wprowadzenia programu 500+. Świadczy to o tym, że w przypadku naszego powiatu nie ma to ewidentnego, widocznego wpływu na sytuację w bezrobociu. Determinacja pań w podjęciu zatrudnienia, a nie rezygnacji z niego, jest zdecydowanie wyższa. Incydentalne są przypadki, gdy bezrobotna kobieta przedstawioną jej propozycję pracy od razu odrzuca.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ