reklama

Wykus 2017

Władze powiatu wzięły udział w uroczystościach wykusowych, poświęconych żołnierzom Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury-Nurt" . W tym roku trwały one trzy dni, a rozpoczęły się w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, panelem historycznym dotyczącym historii Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury – Nurt" w 60. rocznicę jego powstania.

O historii powojennej Polski, ale i miejscu, jakie zajmowali żołnierze Armii Krajowej oraz znaczeniu Wykusu, mówili podczas panelu historycznego, jaki odbył się 16 czerwca : prof. Marek Wierzbicki z radomskiej delegatury IPN, dr Marek Jedynak, st. kustosz w Wydziale Archiwalnym Delegatury IPN w Kielcach, podinsp. Jacenty Frydrych, były komendant wojewódzki policji w Kielcach oraz Marek Różycki, harcmistrz i oboźny podczas uroczystości pogrzebowych Jana Piwnika "Ponurego", w 1988 roku.

O Wykusie, który stał się symbolem wolności i oporu także dla tych, którzy nie złożyli broni z końcem II wojny światowej, ale walczyli później, gdy władza komunistyczna zniekształcała obraz Armii Krajowej i jej bohaterów, mówiła także starosta Danuta Krępa, która witała gości jako gospodarz tego spotkania. Wśród licznie przybyłych byli przedstawiciele władz różnych szczebli, policji, Lasów Państwowych, Wojska Polskiego, szkół, a także organizacji społecznych i młodzieżowych, którzy wieczorem wspólnie śpiewali piosenki patriotyczne pod "ławeczką Halnego".

Główne uroczystości odbyły się jednak w sobotę, 17 czerwca na wykusowej polanie. Uroczystą mszę świętą poprzedził koncert piosenek patriotycznych i przedstawienie Teatru Amatorskiego TEAM działającego przy SCK. Staroście Danucie Krępie towarzyszyli w tym dniu: przewodniczący Rady Powiatu – Tomasz Margula i członek Zarządu Powiatu – Dorota Nowakowska – Boska. Oprócz przedstawicieli władz obecni byli reprezentanci organizacji kombatanckich, strzelców, harcerzy, grup rekonstrukcyjnych, szkół i oczywiście poczty sztandarowe. Tradycją stało się już wręczenie odznaczeń. Po przemówieniach i listach odczytany został Apel Pamięci i wystrzelona została salwa honorowa. Na koniec nastąpiło złożenie wiązanek.

W niedzielę partyzantów wspominał Wąchock. Główna msza święta odprawiona została w klasztorze ojców Cystersów. W niej również uczestniczyła starosta Danuta Krępa, której towarzyszyli tym razem członek Zarządu Powiatu – Andrzej Sendecki i wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Przemysław Czaja. Wspólnie z innymi przemaszerowali oni pod pomnik Jana Piwnika "Ponurego" w Rynku, gdzie zgodnie z wojskowym ceremoniałem poprowadzone były dalsze uroczystości. Całość zwieńczyło złożenie wiązanek i kwiatów oraz uroczysta defilada.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ