reklama

Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej!

Aktualności

Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej!

Na trwającej obecnie sesji Rady Miejskiej padł wniosek o odwołanie obecnego przewodniczącego Włodzimierza Orkisza. Wniosek złożył radny Robert Sowula z Klubu Radnych Niezależnych. Rada przyjęła wniosek i zmianę porządku obrad głosami 12 "za", 6 "przeciw" i 3 wstrzymujące. Głosowanie nad wnioskiem przeprowadzone będzie za kilkadziesiąt minut. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze informacje GAZETY, że obecna większość w radzie będzie chciała odwołać przewodniczącego z Prawa i Sprawiedliwości.

W uzasadnieniu Robert Sowula powiedział, że powodem złożenia wniosku jest chęć posiadania przewodniczącego przez największy klub w Radzie Miejskiej.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ