Kliniki Serca będą... w Skarżysku

Na okładce

Kliniki Serca będą... w Skarżysku

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca są już o krok od porozumienia ze szpitalem w Skarżysku-Kamiennej. Poinformował o tym na środowej (14 czerwca) konferencji prasowej dr Grzegorz Dzik, ordynator PAKS. Pacjenci ze Starachowic mogą być jednak spokojni, placówka nie zniknie automatycznie z naszego miasta.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca dopinają rozmowy z władzami Skarżyska-Kamiennej w sprawie rozbudowy kardiologii w tym mieście. Wprowadzana sieć szpitali uniemożliwi bowiem ubieganie się o kontrakt z NFZ, nie ma porozumienia ze starachowickim szpitalem, więc szukają wyjścia za miedzą. Władze Skarżyska-Kamiennej chcą kliniki u siebie, stosowną uchwałę przyjęła już tamtejsza Rada Powiatu i rozpoczęła się adaptacja budynku dla PAKS. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, PAKS mógłby rozpocząć działalność w Skarżysku już na początku października br.

- Wszystkie formalności związane z podwykonawstwem wobec szpitala powiatowego w Skarżysku są już gotowe, przedłuża się tylko się sprawa rejestracji, której warunkiem jest publikacja uchwały powiatu w Dzienniku Urzędowym Urzędu Wojewódzkiego - poinformował dr Grzegorz Dzik z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.

Czy oznacza to, że będące już jedną nogą w Skarżysko kliniki znikną ze Starachowic?

- Istotą naszego podwykonawstwa jest odbudowa i rozbudowa kardiologii w Skarżysku-Kamiennej, ale chcemy też w tym samym czasie pracować tutaj. Nasze podwykonawstwo nie wiąże się z automatyczną relokacją ośrodka. Mamy nadzieję, że dla pacjentów w Starachowicach nie oznacza to nic innego jak dalsze, porządne leczenie - mówi G. Dzik.

Oświadczenie w sprawie klinik przesłali GAZECIE radni powiatowi z klubu „Razem dla Mieszkańców”.

- Kierując się troską o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego powiatu, sprzeciwiamy się likwidacji Centrum Kardiologiczno-Angiologicznego im. dr Wadiusza Kiesza w Starachowicach. (...) Wbrew lansowanej w mediach tezie, funkcjonowanie Centrum nie wyklucza, lecz uzupełnia działania Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zarówno w zakresie kardiologii, jak i usług medycznych, których PZOZ nie wykonuje (chirurgia naczyniowa). (...) Wobec nieprzejednanego i nie uwzględniającego dobra pacjenta stanowiska dyrektora szpitala Grzegorza Fitasa, który odmawia współdziałania z PAKS, zwracamy się do Świętokrzyskiego Oddziału NFZ o udzielenie zgody na cesję kontraktu i podwykonawstwo świadczeń dla szpitala w Skarżysku-Kamiennej. Takie rozwiązanie pozwoli również na utrzymanie ośrodka w Starachowicach (...) - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Jana Wzorka, Andrzeja Matynię, Tomasza Margulę, Andrzeja Sendeckiego i Mariana Mroza.

Zgodnie z zapowiedziami starosty Danuty Krępy, na czerwcowej sesji Rady Powiatu dr Grzegorz Dzik ma przedstawić jeszcze raz punkt widzenia klinik, a stanowisko szpitala zaprezentować dyrektor Grzegorz Fitas. Będzie to swego rodzaju konfrontacja i okazja do rozmów. Natomiast 21 czerwca o godz. 17.00 w Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawiciele klinik spotkają się ponownie z pacjentami. (mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ