Inwestycje dla mieszkańców

Informator UM

Inwestycje dla mieszkańców

Prezydent Starachowic Marek Materek wizytował gminne inwestycje realizowane na terenie miasta. Na osiedlu Południe trwa budowa dróg, ulice Moniuszki, Miodowa, Smugowa z powodu prac zostały częściowo wyłączone z ruchu. Niebawem zakończy się przebudowa ul. Jagodowej. Przy szkołach powstają wielofunkcyjne boiska, a na osiedlach place rekreacyjno – sportowe i to zaledwie część inwestycji, jakie obecnie realizuje miasto.

Ulice Jagodowa i Iglasta

Dobiega końca przebudowa ulicy Jagodowej i odcinka ulicy Iglastej w Starachowicach wraz z przebudową sieci gazowej z przyłączami”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach zadania pn: „Przebudowa ulic osiedla LAS z wykonaniem kanalizacji burzowej”.

- Ku końcowi zmierzają prace prowadzone przy przebudowie dwóch ulic na osiedlu „Las”. Wykonywana jest tu nowa nawierzchnia ulicy z kostki betonowej, kanalizacja burzowa, chodniki i miejsca postojowe, które będą służyły właścicielom zlokalizowanych tu ogródków działkowych - informuje prezydent miasta Marek Materek.

- Mieszkańcy zyskają nową ulicę, a działkowcy nowe miejsca postojowe. Myślę, że inwestycja przysłuży się poprawie funkcjonowania tej części osiedla Las. Ostatnim etapem będzie wyłożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej i wymiana uszkodzonych lamp oświetleniowych. Koszt inwestycji to blisko 580 tys. zł.

Plac rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowy

przy ul. Zak³adowej

Coraz częściej to sami mieszkańcy decydują o tym, co powstaje w ich otoczeniu, dzięki takim inicjatywom m.in. jak Budżet Obywatelski. Jak widać po przykładzie inwestycji przy ul. Zakładowej, dla mieszkańców coraz większe znaczenie mają inwestycje dotyczące tworzenia miejsc do spotkań integracyjnych oraz stref służących aktywnemu spędzaniu wolnego czasu, np. siłownie pod chmurką.

Obecnie przy ul. Zakładowej trwa budowa placu zabaw oraz rekreacyjno - sportowo - wypoczynkowego placu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – etap II. Jest to przedsięwzięcie zgłoszone i wybrane przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

- Sam plac zabaw i siłowania plenerowa powstały dwa lata temu. W tym roku natomiast realizujemy zadanie polegające na utwardzeniu terenu, wykonaniu miejsc postojowych, zieleńca, chodnika, drogi dojazdowej i oświetlenia - informuje prezydent.

- Prace dobiegają końca, a wykonuje je firma z Radomia ARKADA DELA. Koszt to blisko 210 tys. zł. Dzięki tej inwestycji przybędzie około 30 miejsc postojowych. Skorzystają mieszkańcy oraz osoby przyjeżdżające tu na plac rekreacyjny z innych części miasta.

Powstan¹ kolejne miejsca parkingowe

przy ul. 1 Maja

Lokalne inwestycje to także współpraca z przedsiębiorcami funkcjonującymi na terenie miasta. Przykładem takiej współpracy jest budowa miejsc parkingowych przy ul. 1 Maja. Podczas majowej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie oddania w użyczenie wyznaczonych działek położonych w Starachowicach przy ul. 1 Maja, tereny te przekazano w nieodpłatne użyczenie na rzecz firmy MAN, która wybuduje tam miejsca parkingowe.

- Ogromnym problemem jest brak wystarczającej ilości miejsc postojowych przy firmie MAN Bus Sp. z o.o.. W związku z tym zaproponowałem firmie użyczenie terenu przez Gminę Starachowice, który należy do gminy i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu, przy ul. 1 Maja - informuje prezydent Marek Materek.

- Pierwsze prace już zostały wykonane, kolejnym etapem będzie wyburzenie muru, likwidacja starego ogrodzenia i stworzenie dodatkowych miejsc postojowych. Z pewnością poprawi to także estetykę tego miejsca.

Koszt budowy pokrywa firma MAN, a parking w dni wolne od pracy byłby ogólnodostępny.

Osiedle Po³udnie przypomina plac budowy

W południowej części miasta ruszyła budowa dróg. Naprawa wieloletnich zaległości w tym zakresie wymaga dużych nakładów finansowych, a także zrozumienia i cierpliwości ze strony mieszkańców. Po zakończeniu inwestycji warunki komunikacyjne oraz ogólny standard życia w tej części miasta ulegną znacznej poprawie.

- Obecnie trwa budowa ul. Miodowej, na odcinku, od ul. Smugowej do ul. Myśliwskiej. Koszt tego przedsięwzięcia to około 604 tys. zł

- informuje prezydent Marek Materek.

- Prace wykonywane są sprawnie i bez problemu, realizuje je firma „BUDROMOST – STARACHOWICE”. Powstaje tu nowa droga z nawierzchnią asfaltową, kanalizacją burzową, chodniki z kostki betonowej, brukowej i zjazdy do posesji. Prace powinny zostać zakończone w pierwszej połowie sierpnia. Do tej pory mieliśmy tu drogę o nawierzchni gruntowej więc myślę, że mieszkańcy ulicy odczują znacząco zmianę i poprawę jakości codziennego funkcjonowania. Przypomnę, że niebawem będziemy rozstrzygali przetarg na wykonanie całej ulicy Miodowej, od ul. 6 Września do ul. Smugowej, jak również ulicę Smugową na odcinku od ul Piaskowej do ul. Żytniej. Poprawi to estetykę i funkcjonalność południowej części miasta oraz usprawni komunikację.

Przebudowa ulic: Moniuszki – na odcinku od ul. Południowej do ul. Jana Pawła II i Smugowej – na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Podlesie, to kolejna inwestycja będąca w trakcie realizacji.

- Osiedle Południe to jeden wielki plac budowy. Ulica Moniuszki jest rozkopana i aktualnie wykonywana tu jest sieć gazowa. Podczas spotkania w Szkole Podstawowej nr 6 rozmawiałem z mieszkańcami na ten temat i zachęcałem, aby jak najwięcej osób zdecydowało się w miarę możliwości na podłączenie. Jeżeli taką decyzję podejmą w późniejszym czasie, to będzie to bardziej kosztowne. Przy ul. Moniuszki na odcinku od ul. Południowej do ul. Smugowej wykonano część kanalizacji deszczowej. W najbliższych dniach rozpocznie się układanie kostki na tym odcinku, a także na ul. Smugowej, na odcinku od ul. Podlesie do ul. Moniuszki. Prace te wykonuje firma „BUDROMOST – STARACHOWICE”. Całość prac to koszt ponad 5 milionów złotych. Na ten cel uzyskaliśmy dofinansowanie z rządowego programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020.

Budowa zatoki autobusowej

w rejonie Galerii Handlowej „Ska³ka”

Budowa zatoki autobusowej przy al. Armii Krajowej, w sąsiedztwie Galerii Handlowej „Skałka”, to odpowiedź prezydenta na wnioski i interwencje zgłaszane przez mieszkańców.

– Od wielu lat starachowiczanie upominali się o to, aby w tym miejscu zlokalizowany był przystanek komunikacji miejskiej, a także miejsce zatrzymywania się busów prywatnych przewoźników i autobusów turystycznych. Jest to dobry punkt, ponieważ znajduje się on w centrum miasta - informuje prezydent Marek Materek.

- Grunty te należały do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, cieszę się, że sprawy formalne udało się uregulować i inwestycja doszła do skutku. Koszt to około 58 tys. zł. Wykonawcą jest firma DAREK pana Dariusza Fijałkowskiego ze Starachowic. Informuję jednocześnie, że ustawiony dalej przystanek przy placu pod skałkami nie zostanie zlikwidowany, bo takie obawy wyrażali mieszkańcy.

Kompleks boisk wielofunkcyjnych

w starachowickich szko³ach

Z myślą o zapewnieniu dobrych warunków do aktywności fizycznej młodszych mieszkańców naszego miasta trwa inwestowanie w rozwój bazy sportowej przy starachowickich szkołach.

- Trwa budowa kompleksów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi oraz przy Gimnazjum nr 4 i Szkole Podstawowej nr 13. Dofinansowanie do tej inwestycji pozyskaliśmy z dwóch źródeł: z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego - informuje prezydent Miasta Marek Materek.

W ramach tego przedsięwzięcia w przy Szkole Podstawowej nr 13 powstaje boisko o wymiarach 17 m x 30 m, zawierające funkcje: boiska do siatkówki i boiska do koszykówki. Dodatkowo wykonano ogrodzenie, odwodnienie, oświetlenie i wyposażenie boiska. Natomiast przy Szkole Podstawowej nr 10 wraz z Oddziałami Integracyjnymi powstaje boisko wielofunkcyjne o wymiarach 54,5 m x 22 m, zawierające funkcje: boiska do piłki ręcznej, boiska do siatkówki, boiska do tenisa, boiska do koszykówki, mini boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach 31,3 x 20,5 m. Ponadto przy szkole budowana jest rzutnia do pchnięcia kulą, bieżnia sprinterska 60 m, 4 tory, skocznia w dal, plac rekreacyjny dla klas 0 – III, teren zostanie ogrodzony, zaplanowano wykonanie odwodnienia, oświetlenia terenu oraz wyposażenie boisk.

Całkowita wartość projektu to około 2 mln 700 tys. zł.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ