Więcej terenów w SSE, więcej miejsc pracy

Pół miliarda złotych zainwestują przedsiębiorcy w kolejnych trzech latach dzięki decyzji rządu premier Beaty Szydło o poszerzeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".

Decyzja rządu bezpośrednio przełoży się na powiększenie obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" o kolejne 43,8263 ha, w tym 1,1702 ha w Podstrefie Starachowice. Dzięki zmianom, łączna powierzchnia Strefy wynosić będzie 707,9814 ha, a nowo utworzone warunki dają możliwość realizacji nowych inwestycji, a w perspektywie kilku najbliższych lat, może powstać ponad 1,2 tys. nowych miejsc pracy, przy nakładach wynoszących ok. 378,8 mln zł. Maksymalna pomoc publiczna, jaka może być udzielona z tytułu oszacowanych kosztów, wynosi 170,5 mln zł.

- Dzięki decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości otworzono dla SSE Starachowice tzw. szybką ścieżkę legislacyjną, co pozwoliło na przyspieszenie prac umożliwiających przedsiębiorcom rozpoczęcie inwestycji. W konsekwencji obszar zarządzany przez SSE Starachowice poszerzono o 52 ha co da 483 nowe miejsca pracy. Inwestorzy i wnioskodawcy zadeklarowali nakłady inwestycyjne na kwotę blisko 509 mln złotych w okresie kolejnych trzech lat - informuje dyrektor Biura Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca, Małgorzata Pruś.

- W niespełna półtora roku rząd dokonał już trzykrotnego rozszerzenia granic starachowickiej strefy zwiększając atrakcyjność inwestycyjną naszego regionu – podkreśla poseł Krzysztof Lipiec.

Wśród firm, które dzięki tej decyzji rozwiną swoją działalność jest m.in. firma STAR- DUST sp. z o.o, która uruchomi produkcję płytek ceramicznych i zainwestuje w Końskich 50 mln złotych oraz zatrudni minimum 20 osób. Z kolei firma DELFO POLSKA S.A. należąca do grupy kapitałowej CLN, której głównym przedmiotem działalności jest produkcja i montaż elementów konstrukcyjnych samochodów oraz komponentów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, zainwestuje w Kielcach 21 mln złotych i zatrudni 30 osób. W Starachowicach kolejne plany rozwojowe zamierza realizować MAN BUS sp. z o.o.

Obecnie SSE Starachowice pilotuje kilka projektów inwestycyjnych będących wsparciem dla naszych rodzimych firm, które osiągnęły już potencjał do walki o rynki międzynarodowe.

.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ