Kadrowa zmiana w MOPS

Transfer z Brodów do Starachowic

W numerze

Kadrowa zmiana w MOPS

Transfer z Brodów do Starachowic

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach ma nowego dyrektora. Zarządzać nim będzie Jolanta Grudnicka, która przez ostatnie 10 lat kierowała GOPS w Brodach.

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyłoniono w konkursie, na który wpłynęły trzy oferty. Komisja najwyżej oceniła Jolantę Grudnicką, która przez ostatnie 10 lat była kierownikiem podobnej jednostki w Brodach. Nowa dyrektor zatrudniona zostanie na umowę o pracę na czas nieokreślony, ale będzie oficjalnie tylko pełniącą obowiązki, bo była dyrektor, starosta starachowicka Danuta Krępa nie zrezygnowała ze stanowiska lecz poprosiła o urlop bezpłatny. Gdyby zdecydowała się wrócić do ośrodka, umowa z Jolantą Grudnicką zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.

- Bardzo się cieszę z tego wyboru. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora będzie osoba kompetentna, zaangażowana, która poprowadzi ośrodek w bardzo dobrym kierunku, w bardzo ważnym momencie. Przystąpiliśmy bowiem do realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji i sprawy społeczne są w tym aspekcie najważniejsze, w związku z tym niezbędna jest dobra współpraca z pracownikami MOPS - powiedział na konferencji prasowej 7 czerwca prezydent Marek Materek.

Jolanta Grudnicka z wykształcenia jest magistrem ekonomii, ukończyła również podyplomowe studia z bankowości, organizacji i zarządzanie w pomocy społecznej oraz organizacji i zarządzania dla kadry pedagogicznej administracji publicznej. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w zakładach FSC jako ekonomista w dziale kosztów, następnie przez 9 lat pracowała w Banku Śląskim, a ostatnie 12 lat to praca na terenie gminy Brody. Przez pierwsze dwa lata była inspektorem w Urzędzie Gminy, a następnie kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Odnosiłam sukcesy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach, bo przez 10 lat odbyło się wiele kontroli, których wynik był dobry albo bardzo dobry. Chciałabym swoje doświadczenia przenieść również do MOPS Starachowice, poprawić współpracę pomiędzy kierownictwem a pracownikami, a także jakość świadczonych usług. Chciałabym również, by pod moim kierownictwem ośrodek był w regionie wzorcowy. To są oczywiście marzenia, ale dążę do tego i myślę, że współpraca będzie układała się dobrze zarówno w MOPSie, jak i z panami prezydentami - deklarowała Jolanta Grudnicka.

Nowa dyrektor nie obawia się pracy w większym ośrodku pomocy społecznej. Twierdzi, że teraz może być nawet łatwiej, bo w Starachowicach pracuje więcej osób. Poprawa wzajemnych stosunków miedzy pracownikami to dla niej priorytet.

- Z mediów słyszałam, że kontakty między pracownikami są niespecjalne, ale będę dążyć do tego, żeby media pisały o MOPS tylko dobrze, albo bardzo dobrze, bo wzajemna współpraca to jest bardzo ważna rzecz. Chciałabym, żeby te relacje diametralnie się poprawiły - deklarowała nowa dyrektor MOPS.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ