Śladami Stanisława Staszica

W numerze

Śladami Stanisława Staszica

W Hali Lejniczej MPiT zorganizowano konferencję z udziałem studentów z Koła Naukowego Zarządzanie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Młodzi naukowcy wspierani przez dyrekcję starachowickiego Muzeum Przyrody i Techniki skupili się popularyzacji dziedzictwa przemysłowego regionu świętokrzyskiego. Sięgając do bogatej historii doliny rzeki Kamiennej, jak również Czarnej, należy przypomnieć zasługi biskupów krakowskich i bardzo światłego duchowieństwa, wliczając do tego grona także Stanisława Staszica, którego ślady od przemysłu do działania przypomniała Katarzyna Styk,a młodzi naukowcy z AGH: Dominik Marczak i Michał Madej zaprezentowali pomysł na przemysł, czyli sposób na zainteresowanie historią.

Już w XV w. zakład hutniczy należał do klasztoru cystersów w Wąchocku (kuźnica Krzyżowa Wola, czyli Starzechowska). Po przejęciu dóbr klasztornych przez rząd (1818 r.) nastąpił wzmożony rozwój przemysłu żelaznego. Największym budowniczym rodzącego się sukcesu był najwybitniejszy przedstawiciel polskiego oświecenia, ksiądz Stanisław Staszic. Oprócz wielu zasług i ważnych funkcji, jako dyrektor generalny Wydziału Przemysłu i Kunsztów, opracował plan rozbudowy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, o czym mówił na konferencji dr inż. Ireneusz Suliga. Ponieważ w dziedzinie tej nic nie staje się z dnia na dzień, etapy tego procesu świetnie zaprezentowali młodzi naukowcy z AGH. Uzupełnieniem wiedzy o naszym regionie i istniejących zabytkach jest opracowany przewodnik turystyczny z zamieszczonymi mapami tras pieszych, rowerowych oraz na użytek zmotoryzowanych pt."Turystyka przemysłowa ze Stanisławem Staszicem po Staropolskim Okręgu Przemysłowym".

Swoim uczestnictwem konferencję uświetnili przedstawiciele: Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – pod nieobecność pani wojewody Agaty Wojtyszek, list z wyrazami uznania i gratulacjami przeczytała dyrektor biura wojewody Agata Gałka-Bernacka, obecni byli także członkowie Rady Powiatu ze starostą Danutą Krępą oraz z radnymi powiatu, goście z Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, gmin: Kunów i Miedziana Góra oraz grupa sympatyków.

Marek Oziomek

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ