III Sportowy Turniej Profilaktyczny

"Zachowaj trzeźwy umysł - nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu"

Informacje sportowe

III Sportowy Turniej Profilaktyczny

"Zachowaj trzeźwy umysł - nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu"

Starachowiccy gimnazjaliści rywalizowali w III Sportowym Turnieju Profilaktycznym. Nagrody ufundował dla najlepszych również prezydent miasta, który patronował wydarzeniu.

Turniej odbywał się pod hasłem "Zachowaj trzeźwy umysł - nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu", a jego organizatorami: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Komenda Powiatowa Policji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Ekipy miejscowych gimnazjów (nr 2, 3, 4, Gimnazjum Niepublicznego oraz Gimnazjum Społecznego STO) rywalizowały 25 maja br. w Miejskiej Hali Sportowej. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów sportowych czuwali nauczyciele wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 13: Sławomir Wilk i Piotr Adamus.

- Celem konkursu jest zwiększenie aktywności młodzieży w zapobieganiu uzależnieniom, promowanie zdrowego stylu życia i promowanie aktywności fizycznej. Podczas turnieju ocenie podlegały konkurencje sportowe, ale także hasła dopingujące, promujące zdrowy styl życia, przygotowane przez młodzież transparenty i oczywiście zasady fair play. Przez organizację tego turnieju chcemy uwrażliwić młodych ludzi na to, że nałóg ogranicza, pozbawia szans na sukces i własny rozwój. Mamy nadzieję, że czas spędzony na turnieju nie był czasem straconym - powiedziała Agnieszka Pastuszka ze starachowickiego Sanepidu.

Najwięcej punktów zdobyła reprezentacja Gimnazjum nr 2, która na podium wyprzedziła Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum nr 3. Czwarte miejsce przypadło natomiast Gimnazjum Społecznemu STO, a piąte Gimnazjum Niepublicznemu. Szkoły biorące udział w turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które wręczył osobiście przewodniczący Rady Miejskiej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Włodzimierz Orkisz.

Turniej uświetnił występ grupy artystycznej "Kameleon" z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach oraz pokaz członków klubu płetwonurków "Kalmar".

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ