Kolejne pieniądze na inwestycje dla Gminy Starachowice

Informator UM

Kolejne pieniądze na inwestycje dla Gminy Starachowice

Nowe pełnowymiarowe boisko sportowe za blisko 3 miliony złotych powstanie na placu żwirowym przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Inwestycja uzyskała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Prezydent Marek Materek wspólnie z Marszałkiem Adamem Jarubasem podpisali, podczas konferencji samorządowców z regionu świętokrzyskiego, zorganizowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim, pre-umowę na dofinansowanie w wysokości 2 milionów 700 tysięcy złotych, które Gmina Starachowice otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na "Poprawę dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy Starachowice"

Pełnowymiarowe, sportowe boisko powstanie przy ul. Szkolnej

Na tę wiadomość czekali członkowie starachowickich klubów sportowych oraz pasjonaci piłki nożnej. Nowe, pełnowymiarowe boisko sportowe, wyposażone w zadaszone wiaty dla zawodników, ławki młodzieżowe oraz ławki dla kibiców powstanie na dziś mało reprezentacyjnym placu żużlowym przy ul. Szkolnej.

- Otrzymaliśmy kolejną dobrą informację o tym, że Gmina Starachowice uzyskała dotację w wysokości blisko 1 mln 400 tys. zł z Ministerstwo Sportu i Turystyki na budowę boiska piłkarskiego do piłki nożnej na terenie kompleksu obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach - informuje prezydent Starachowic Marek Materek.

- Wartość całego zadania to 2 mln 780 tys. zł. Budowa nowego boiska rozpocznie się w 2018 r. i potrwa do końca 2019 r. Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli wybudować naprawdę fajne boisko.

Planowana inwestycja, jak informuje prezydent miasta, zakłada przebudowę boiska o nawierzchni żużlowej na boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z ogrodzeniem. Boisko pozostanie w istniejących granicach, jako płyta 100 m x 64 m plus wybiegi. Wokół boiska wykonana zostanie opaska z kostki betonowej. Projektowane nawierzchnie z kostki betonowej obejmują również ścieżkę łączącą istniejącą drogę asfaltową z projektowaną furtką w rejonie południowo-wschodniego narożnika boiska. Oprócz powierzchniowych spadków nawierzchni, prawidłowe odwodnienie boiska zapewnione będzie dzięki przepuszczalnej podbudowie oraz zastosowaniu systemu drenażu.

Projekt płyty boiska obejmuje również montaż 2 szt. pełnowymiarowych aluminiowych bramek piłkarskich z siatką. Oprócz bramek piłkarskich oraz wycieraczki systemowej ze szczotkami do obuwia, projekt przewiduje dostawę i montaż następujących elementów wyposażenia: zadaszone wiaty dla zawodników, ławki młodzieżowe, ławki dla kibiców, kosze na śmieci z daszkiem i stojaki rowerowe. Gmina posiada zaktualizowaną dokumentację projektową.

35 profesjonalnie wyposażonych pracowni powstanie w starachowickich szkołach

Kolejne fundusze, które Gmina Starachowice pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczone zostaną na modernizację gminnej infrastruktury oświatowej. Z samorządowcami regionu świętokrzyskiego, którzy otrzymali dofinansowanie na działania inwestycyjne w ramach działania: "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", w Ostrowcu Świętokrzyskim spotkali się Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik.

- Gratuluje Państwu pozyskania dotacji, które mają służyć poprawie warunków nauczania w waszych szkołach - mówił Marszałek Adam Jarubas.

- Widać, że dla samorządów wydatki pierwszej kategorii to infrastruktura edukacyjna. Rozbudzanie aspiracji edukacyjnych u dzieci jest niezwykle ważne, bo decyduje o tym jak młodzi ludzie będą sobie radzić w przyszłości.

Na realizację projektów dotyczących rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Urząd Marszałkowki przeznaczył pulę 127 mln zł. Część z tych pieniędzy trafi do Starachowic.

- Podczas konferencji w Ostrowcu Świętokrzyskim, wspólnie z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem, podpisałem pre-umowę na dofinansowanie w wysokości 2 milionów 700 tysięcy złotych na "Poprawę dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy Starachowice" - informuje prezydent Marek Materek.

- Dzięki tym funduszom szkoły podstawowe w naszym mieście zostaną wyposażone w nowoczesne pracownie matematyczno - przyrodnicze, informatyczne oraz w sprzęt do gimnastyki korekcyjnej. Łącznie w naszych szkołach powstanie 35 nowych, profesjonalnie wyposażonych pracowni informatycznych i matematyczno - przyrodniczych. Wykonamy modernizację sali do ćwiczeń w SP nr 6 i sali gimnastycznej w SP nr 10. Wybudujemy bieżnie sportowe przy SP nr 1, SP nr 6 i SP nr 9. Zmodernizowane i doposażone zostaną także stołówki szkolne w szkołach nr 9, 10, 12, oraz nr 13. Dodatkowo dofinansowanie uzyskaliśmy także do budowy kompleksów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10 i Szkole Podstawowej nr 13. Na ten cel pozyskaliśmy także dofinansowanie z Ministerstwa Sportu (803 tys. zł). Wartość całego projektu to 4,5 mln zł. Wkład własny to 981 tys. zł, czyli 21,8%.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ