Bardzo dobra ocena wąchockich ochotników

Są dobrze wyszkoleni, problemem - stary sprzęt

Wąchock

Bardzo dobra ocena wąchockich ochotników

Są dobrze wyszkoleni, problemem - stary sprzęt

 

Ochotnicy z jednostek OSP w gminie Wąchock 86 razy wyjeżdżali w 2016 roku do różnego rodzaju zdarzeń. Interweniowali skutecznie, bo są odpowiednio wyszkoleni, problemem jest jednak awaryjność wyeksploatowanych wozów.

Do najpoważniejszych zdarzeń, w których uczestniczyli, zaliczono 2 duże pożary na "Elaboracji". Jak ujęto w sprawozdaniu za 2016 r., które na majowej sesji Rady Miejskiej w Wąchocku przedstawił komendant gminny OSP Grzegorz Retkowski, akcje te pokazały, że wszystkie jednostki działające na terenie gminy są odpowiednio wyszkolone i przygotowane do tego typu działań. Ochotnicy bardzo dobrze wypadli również podczas inspekcji gotowości operacyjnej OSP, przeprowadzonej w 2016 r. przez zespół kontrolny pracowników KP PSP w Starachowicach, którzy oceniali m.in.: alarmowanie i stan osobowy jednostki, uprawnienia w zakresie kwalifikacji ratowniczych, sprzęt łączności i wyposażenie ratowników, a także dokumentację operacyjną, znajdującą się na wyposażeniu samochodów.

Wąchoccy ochotnicy otrzymali również od radnych ocenę bardzo dobrą. Problemem jest jednak wysoka awaryjność wiekowych i wyeksploatowanych już wozów pożarniczych. Komendant zwrócił uwagę na fakt, że w związku z tym należy w najbliższych latach podjąć starania o pozyskanie środków zewnętrznych i zabezpieczenie ich w budżecie gminy Wąchock na zakup nowych pojazdów dla jednostek OSP.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ