O dwie szkoły mniej

Pawłów

 

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ambrożowie, Krzysztof Cieślik został wybrany w niedzielę 28 maja na radnego gminy Pawłów z okręgu wyborczego obejmującego Chybice, Ambrożów i Wawrzeńczyce. 30 maja złożył na sesji Rady Gminy w Pawłowie ślubowanie. Wybory uzupełniające zarządzono po śmierci radnego Karola Zuby.

Krzysztof Cieślik pochodzi z Ambrożowa, gdzie mieszka. To jego debiut pracy w samorządzie. Z wykształcenia jest technikiem - ogrodnikiem, prowadzi firmę branży zaopatrzenia rolnictwa, jest prezesem OSP w Ambrożowie.

W programie sesyjnych obrad radnych Pawłowa - 30 maja br., była uchwała o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Łomnie i zmiany w sieci szkół. Od września ub.r. nie działały filie szkół podstawowych w Starym Bostowie i Rzepinku, więc radni bez zastrzeżeń przyjęli uchwałę o ich likwidacji.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ