Będą zmiany w dyrektorskiej obsadzie szkół?

Brody

 

Wójt gminy Brody ogłosiła konkursy na na stanowiska dyrektorów gminnych placówek oświaty. Do 13 czerwca br. przyjmowane są oferty kandydatów na szefów placówek: Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krynkach i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudzie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania rozporządzenia ministra edukacji narodowej, a oferty powinny zawierać m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły/ zespołu szkolno-przedszkolnego. Przyjmowane są do 13 czerwca 2017 r. (wtorek) do godz. 15.15 w Urzędzie Gminy w Brodach, a konkurs przeprowadzi komisja powołana przez wójta gminy Brody.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ