Dotacja na wyposażenie szkół

Brody

Dotacja na wyposażenie szkół

Marzena Bernat - wójt gminy Brody podpisała 29 maja br. umowę z Adamem Jarubasem - Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, na wyposażenie wszystkich szkół prowadzonych przez samorząd. W ramach zadania, w Adamowie wybudowane zostanie boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z rozbudową budynku zaplecza, a dla szkoły w Rudzie zakupione zostaną m. in. kajaki.

Projekt zakrojony jest na szeroka skalę. Jego koszt wynosi ponad 1,1 miliona złotych. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (działanie 7.4) wynosi blisko 848 tys. zł. Pozostałe koszty poniesie Gmina Brody. Władze gminy, widząc duże zainteresowanie sportami wodnymi i mając na uwadze wykorzystanie walorów Zalewu Brodzkiego i nowo wybudowanego mola, postanowiły włączyć do projektu zakup sprzętu do uprawiania kajakarstwa.

Gmina zainwestuje w bazę sportową także przy Szkole Podstawowej w Adamowie. Wybudowane zostanie boisko o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem. Przebudowane zostanie też pobliskie zaplecze sportowe. Budynek zostanie rozbudowany i ocieplony. Po wybudowaniu podjazdu, obiekt stanie się bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, wewnątrz budynku utworzona zostanie m. in. świetlica z sanitariatami i szatnią. Dzięki realizacji projektu, dzieci będą mogły także trenować skok w dal.

W ramach programu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych, matematycznych i informatycznych w szkołach prowadzonych przez gminę. Wyposażone zostaną między innymi w komputery z urządzeniami, oprogramowanie, tablice multimedialne, rzutniki, mikroskopy, odczynniki, aparaty fotograficzne i nowoczesne pomoce matematyczne.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ