Jubileuszowy Konkurs Wiedzy Religijnej

W Kałkowie

Brody

Jubileuszowy Konkurs Wiedzy Religijnej

W Kałkowie

 

W Sanktuarium Matki Bolesnej w Kałkowie – Godowie odbył się X dla niepełnosprawnych. Honorowy patronat sprawowali: biskup diecezji radomskiej, ks. Henryk Tomasik oraz starosta Danuta Krępa.

Konkurs był sprawdzianem wiedzy uczestników i formą integracji, miał też na celu aktywizować środowisko osób niepełnosprawnych. Wzięli w nim udział niepełnosprawni z warsztatów terapii zajęciowej w Kałkowie Godowie, Sędku, Jedlance Starej i w Starachowicach oraz reprezentacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Starachowicach.

Tematem rywalizacji była znajomość Pisma Świętego, historii Kościoła Katolickiego i postaci Św. Brata Alberta. Pierwsza runda zakończyła się jednakowym wynikiem startujących ekip i dopiero druga zmieniła nieco punktację. Zadaniem uczestników było tym razem odgadnięcie hasła finałowego, co udało się zespołowi WTZ Starachowice i to właśnie oni podali prawidłowe - "BĄDŹ DOBRY JAK CHLEB", wygrywając konkursową rywalizację. Sukcesu i dużej wiedzy pogratulowała laureatom starosta Danuta Krępa, wręczając pamiątkowe nagrody.

Głównymi organizatorami konkursu byli: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym "RADOŚĆ" w Godowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie i parafia Św. Maksymiliana Kolbe w Kałkowie. Projekt był współfinansowany ze środków przekazanych przez Powiat Starachowicki w ramach zadania publicznego: "Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych".

(zr)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ