Projekt podsumowali w Stambule

Gimnazjum nr 4

W numerze

Projekt podsumowali w Stambule

Gimnazjum nr 4

 

W historycznym tureckim Stambule odbyło się pod koniec maja br. ostatnie spotkanie grupy projektowej programu Erasmus+ "Wszyscy dla zdrowia i zdrowie dla wszystkich". Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów w Starachowicach reprezentowały nauczycielki Krystyna Wiącek i Eliza Kostrzewa- koordynator projektu.

W konferencji wzięli udział także nauczyciele z krajów partnerskich: Włoch, Bułgarii, Turcji, Rumunii i Hiszpanii. W czasie sesji roboczych podsumowano dwuletnie działania projektowe, stopień realizacji celów projektu oraz dokonano jego ewaluacji.

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość uczestniczyć w festiwalu kultury tureckiej zorganizowanym przez tamtejszą młodzież. Były występy muzyczne, tradycyjne stroje i jedzenie. Gospodarze zadbali o miłą i serdeczną atmosferę, oprowadzając swoich gości po pięknym, pełnym zabytków Stambule. Mimo że projekt kończy się w sierpniu br., nie oznacza to końca partnerstwa. Nawiązane kontakty i przyjaźnie z pewnością zaowocują kolejnymi wspólnymi działaniami.

Eliza Kostrzewa

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ