Powiat wyemituje obligacje

Łącznie będzie to 6,5 mln złotych!

W numerze

Powiat wyemituje obligacje

Łącznie będzie to 6,5 mln złotych!

 

Powiat starachowicki wyemituje 6500 sztuk obligacji o łącznej wartości 6,5 miliona złotych. Taką decyzję podczas majowej sesji podjęli radni powiatowi.

Każda wydana obligacja komunalna warta będzie 1000 złotych, a wydanie odbywać się będzie w 10 seriach. Emisja nastąpi w 2017 roku. Oznacza to, że powiat zyska na różne cele 6,5 miliona złotych, ale do 2028 roku będzie musiał obligacje wykupić i ponieść dodatkowe koszty związane z oprocentowaniem.

Zgodnie z decyzją radnych, fundusze pozyskane w ramach wyemitowania obligacji przeznaczone będą na 14 różnego rodzaju inwestycji. Główne z nich to m.in. rozbudowa drogi powiatowej Krynki - Brody (1.440.000 zł), przebudowa skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Iglastą (2.500.000 zł) czy też przebudowa mostu na rzece Kamiennej w Stykowie (1.000.000 zł). Część środków z obligacji przeznaczone będzie także na dotację celową dla Województwa Świętokrzyskiego na wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ul. Radomskiej z ul. Batalionów Chłopskich (400.000 zł). Do samorządu województwa trafi także blisko 67 tys. złotych, jako dotacja celowa, na opracowanie studium wykonalności budowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 744 do końca projektowanej obwodnicy Starachowic.

Planuje się też przeznaczyć 100 tys. złotych na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczania stref skażeń, a za ponad 10 tys. złotych wykonane zostanie przyłącze energetyczne do zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ