Rodzina mój przyjazny świat

W numerze

Rodzina mój przyjazny świat

Starosta Danuta Krępa zainaugurowała 26 maja w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach zajęcia profilaktyczne poświęcone rodzinie, jakie odbywały się w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Podczas warsztatów prowadzonych przez terapeutów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie "Przystań", młodzież mogła się zastanowić nad rolą oraz znaczeniem rodziny.

"Rodzina mój przyjazny świat" – to hasło przyświecające Świętokrzyskim Dniom Profilaktyki w tym roku. W ramach tej akcji w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach zorganizowane zostały zajęcia profilaktyczne dla uczniów poświęcone właśnie rodzinie. W spotkaniu uczestniczyli specjaliści i terapeuci z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Starachowicach oraz Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie "Przystań", którzy rozmawiali z młodzieżą o tym czym jest rodzina i jak duże znaczenie odgrywa w życiu każdego. O jej ogromnej roli w kształtowaniu osobowości młodego człowieka mówiła także starosta Danuta Krępa, która wspólnie z dyrektor Grażyną Małecką otworzyła warsztaty, życząc młodzieży owocnej dyskusji.

W spotkaniu uczestniczył też Wiesław Daszkowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ