Radni uchwalili budżetowe zmiany

Prezydent Marek Materek zgłosił do porządku obrad Rady Miejskiej 26 maja br. projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie miasta.

Niewystarczające okazały się środki przeznaczone na budowę ul. Piaskowej. Zabezpieczone w budżecie na ten cel, po ogłoszeniu przetargu, nie zapewniają realizacji inwestycji, dlatego konieczne było jej zwiększenie celem wyłonienia wykonawcy prac i podpisania umowy. Radni zmniejszyli także o kwotę 127 tys. 746 zł wkład własny Gminy na budowę połączenia ul. Iglastej z ul. Batalionów Chłopskich, przeznaczając tę kwotę na remont odcinka ul. Batalionów Chłopskich.

Radni przystali na wniosek prezydenta i wprowadzili do tegorocznego budżetu nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Są wśród nich: „Modernizacja parkingu przy ul. Leśnej”, „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Glinianej wzdłuż ogrodzenia Gimnazjum nr 3 od strony wschodniej”, „Utwardzenie terenu działki przy ul. H. Bosaka, ul. Pustowójtówny”. Przyjęli również uchwałę, zabezpieczającą ponad 300 tysięcy złotych na realizację projektów zgłoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe w ramach programu „Zielone podwórka”. Z tego programu wykonane będą m.in. modernizacja chodnika przy ul. Reja 8, wykonanie do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Majówka 8, wykonanie 8 miejsc postojowych przy ul. Śląskiej 2 B, modernizacja chodnika przy ul. Harcerskiej 10, wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Żeromskiego 2, wykonanie do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Staszica 1, budowa zatok parkingowych przy drodze dojazdowej do Przedszkola Miejskiego nr 7 oraz wykonanie do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Reja 2. (az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ