Dyrektorskie konkursy ogłoszone

Kończą się kadencje kolejnym dyrektorom szkół podległych Powiatowi Starachowickiemu: Dariuszowi Lipcowi - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki i Elżbiecie Kowalczyk - Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy. Już ogłoszono konkursy na ich następców. Kandydaci muszą spełnić sporo wymagań (są na www.spstarachowice.bip.doc.pl) oraz złożyć dokumenty do 9 czerwca br. Kierujących tymi placówkami wybierze komisja konkursowa powołana przez starostę.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ