Szkoła tylko dla uczniów

Na sesji Rady Gminy w Brodach

Brody

Szkoła tylko dla uczniów

Na sesji Rady Gminy w Brodach

 

Rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim żądają wypowiedzenia umowy dzierżawy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

Przyszli na piątkową (26 maja) sesję Rady Gminy w Brodach. Domagają się wypowiedzeniu umowy Powiatowi Starachowickiemu przez panią wójt na dzierżawę pomieszczeń w budynku szkoły na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Uzasadniają to wprowadzaną reformą edukacji, która wymusi powstanie nowych pracowni w szkole.

- . Zależy nam, by nasze dzieci miały zapewnione bardzo dobre warunki nauczania. Dalsze utrzymywanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w budynku Szkoły Podstawowej nie daje możliwości utworzenia gabinetów specjalistycznych i pracowni przedmiotowych w ośmioklasowej szkole - mówił przedstawiciel rodziców.

- Z mediów dowiadujemy się, że dla innych szkół są już zabezpieczone ogromne sumy pieniędzy z budżetu gminy na dostosowanie warunków do nowej reformy oświaty, a w naszej szkole nawet nie została wypowiedziana umowa użyczenia budynku placówce. My też jesteśmy mieszkańcami gminy Brody, a nasze podatki wpływają do budżetu. (...) Nie widzimy możliwości dalszego istnienia tej placówki w naszej miejscowości, tym bardziej w budynku szkoły, na który czekaliśmy wiele lat, wpłacaliśmy dobrowolne składki na jego powstanie. Budynek szkoły ma służyć mieszkańcom i ich dzieciom, a nie Powiatowi, który ma puste budynki, można je zaadaptować na potrzeby placówki. Nigdy nie wyrazimy zgody, aby nasze dzieci zostały pozbawione godnych warunków nauczania - argumentowali rodzice.

Wójt Marzena Bernat zapowiedziała, że w tej sprawie podejmie rozmowy ze Starostwem Powiatowym w Starachowicach.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ