Pani wójt z absolutorium

W Brodach

Brody

Pani wójt z absolutorium

W Brodach

 

Udzielenie absolutorium pani wójt było głównym tematem obrad radnych na sesji RG w miniony piątek, 26 maja. Komisja Rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie wypowiedziały się na temat realizacji ubiegłorocznego budżetu przez wójta gminy Brody, Marzenę Bernat.Niespodzianki nie było też na obradach, zbędnej dyskusji również i wszyscy radni podnieśli rękę za udzieleniem pani wójt absolutorium.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ