Będzie pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej

SP w Szerzawach

 

Dzięki dofinansowaniu, które Gmina Pawłów otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Kielcach w ramach programu "Pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczej", w Szkole Podstawowej w Szerzawach powstanie nowa pracownia ekologiczno-przyrodnicza.

Pracownia będzie wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne, a w celu umożliwienia prawidłowego wykorzystania sprzętu, w szkole przeszkolony zostanie nauczyciel. Łączny koszt zadania to 25 tys. zł, w tym dotacja 20 tys. zł i środki własne 5 tys. zł. W pracowni, od września br. będą odbywać się zajęcia przyrodnicze, kształtujące zainteresowania dzieci ekologią, ochroną przyrody i środowiska.

(zr)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ