Radni na drogach miasta i powiatu

W numerze

Radni na drogach miasta i powiatu

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu. sprawdzali realizację inwestycji i diagnozowali potrzeby infrastruktury drogowej w mieście i okolicznych gminach.

Na poniedziałkową - 22 maja lustrację wybrali się ze starostą Danutą Krępą i członkiem Zarządu Powiatu Andrzejem Sendeckim. Zaczęli od ulicy Majówka i skrzyżowania z Graniczną, gdzie planowana jest budowa ronda, a także remont części ulicy Majówka, inwestycji będących dopiero w fazie przygotowania. Byli na ulicy Iglastej i jej skrzyżowaniu z ulicą Szkolną, gdzie też ma powstać rondo wraz z odcinkiem do ściany lasu. Szacunkowa wartość inwestycji, według kosztorysu inwestorskiego, wynosi 1 680 000 zł. Projekt jest już gotowy, ogłoszono też przetarg na wykonanie zadania. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

W gminie Mirzec radnych interesowała przebudowa 3 - kilometrowego odcinka drogi Tychów Nowy – Ostrożanka, od skrzyżowania z drogą w kierunku Tychowa Starego do Ostrożanki. Wartość tego zadania wynosi

3 645 778,70 zł, w tym dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2 319 836,00 zł)

Wójt gminy Mirzec, Mirosław Seweryn uzasadniał konieczność jej przebudowy na dalszym fragmencie - od skrzyżowania z drogą do Tychowa Starego w kierunku pierwszej posesji w Tychowie Nowym. W tej chwili podpisana jest już umowa z wykonawcą, firmą Budromost – Starachowice, której przekazano już plac budowy. Termin zakończenia zadania to styczeń 2019 r. Przebudowy wymaga także 470 m gruntowej drogi powiatowej Trębowiec Duży – Czerwona – Mirzec, łączący Mirzec Czerwoną z Trębowcem Małym. Koszt tego zadania, według kosztorysu inwestorskiego, to 400 tys. zł, ale w tegorocznym budżecie środków na ten cel nie ma. W trakcie realizacji jest rozbudowa drogi powiatowej Osiny – Mokre Niwy - Krupów – Trębowiec Duży – do granic województwa świętokrzyskiego (długość 1685 mb.), od szkoły w Osinach do odcinka wykonanego w ubiegłym roku. Firma Budromost przejęła już plac budowy, a oddana ma być do użytku do 29 września br. Całość będzie kosztować 2 102 568,49 zł. Powiat pozyskał na nie dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 (50 %), a w sfinansowaniu drugiej połowy współuczestniczy Gmina Mirzec.

Interwencji wymaga droga Majków-Marcinków-Wąchock i tam też zawitali powiatowi radni. Do 29 września br. wykonany ma być projekt tej inwestycji. Jeszcze w tym roku, w pasie drogi Wąchock -Siekierno – Leśna wybudowany zostanie chodnik. Według kosztorysu inwestorskiego, szacunkowa wartość tych inwestycji wyniesie 1 346 486,79 zł. W tym roku wykonane zostaną prace za kwotę 700 tys. zł, a pozostałe w przyszłym. Zadanie jest na etapie przygotowania ogłoszenia przetargu, a będzie współfinansowane z budżetu gminy.

Wizytę w gminie Brody radni zaczęli oględzinami mostu w Stykowie, w ciągu drogi powiatowej Starachowice – Adamów –Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów, który zostanie przebudowany wraz z dojazdami do 31 października br. Inwestycję realizować będzie konsorcjum PPHU Bionatura z Jędrzejowa i Budromost – Starachowice, a jej koszt to 3 200 000 zł. Czynione są starania o dofinansowanie, wniosek o środki z rezerwy subwencji ogólnej - 1 mln 600 zł, złożono do ministra infrastruktury. Rajcy lustrowali też rozbudowywaną obecnie drogę powiatową Krynki – Brody (nad zalewem). Prace prowadzone są na blisko 2,5 - kilometrowym odcinku przez Budromost – Starachowice, a mają się zakończyć do 29 września br. Na tę inwestycję, wartości 5 934 308,61 zł, Powiat uzyskał 50 proc. dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, a wsparła ją również własnymi środkami Gmina Brody.

Gospodarską wizytę w gminie Pawłów samorządowcy zaczęli od osuwiska w Wiórach, na drodze Kałków - „Wióry” Zapora - Doły Biskupie, która zapadła się kilka lat temu po fali deszczów. Jej odtworzenie i ustabilizowanie osuwiska kosztowało ponad 3,3 mln zł. Przy drodze Rzepin – Dąbrowa spotkali się z wójtem Markiem Wojtasem. Na odwodnienie i budowę chodnika na ponad 2-kilometrowym odcinku przeznaczone zostanie w tym roku 950 tys. zł, a koszt całej inwestycji to 2 151 867,90 zł i dokończona będzie w roku przyszłym. Zarząd Dróg Powiatowych przygotowuje ogłoszenia przetargu na te roboty, a współfinansować je będzie gmina Pawłów. Finałem wyjazdowego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu był ogląd stanu drogi powiatowej Siekierno – Radkowice – Rzepin Kolonia, której ponad kilometrowy odcinek wymaga przebudowy: od Bronkowic do Jaźwin. Wartość robót oszacowano na blisko 880 tys. zł.

Inwestycja nie jest przewidziana do realizacji w br.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ