Zmiany w Bibliotece Pedagogicznej

W numerze

Zmiany w Bibliotece Pedagogicznej

Monika Górczyńska po 4 latach zrezygnowała z pracy. Dyrekcja WBP w Kielcach dziękowała jej za dobrą pracę i wprowadzenie ciekawych form aktywności dzieci, młodzieży i seniorów.

Starachowicką Filią Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach kierowała od stycznia 2013 r.

Wprowadziła w tym czasie wiele innowacyjnych metod pracy książnicy. Organizowała ”wyjazdowe” lekcje biblioteczne i pogadanki w szkołach podstawowych naszego powiatu, dla młodzieży z gimnazjów konkurs wiedzy o Żeromskim – w roku pisarza, współpracowała z nauczycielami i uczniami Gimnazjum nr 2. Ze Starachowickim Centrum Kultury przygotowała ciekawe imprezy, organizowała międzypokoleniowe spotkania kulturalne m.in. seniorów z młodzieżą, zapraszała na spotkania biblioteczne ludzi z pasją. Prowadziła także szkolenia dla bibliotekarzy.

Wyrazy wdzięczności skierowały do Moniki Górczyńskiej również Dorota Kiełek i Elżbieta Nowak w imieniu UTW, z którym od początku współpracowała.

- Służyła nam pomocą przy organizowaniu comiesięcznych spotkań seniorów z grupy poetyckiej „Feniks” i sekcji literackiej. Na spotkanie młodzieży i seniorów zaprosiła na wykład kustosza Muzeum w Oblęgorku, która bardzo ciekawie mówiła o H. Sienkiewiczu, zbiorach muzealnych i imprezach z okazji roku pisarza, wygłosiła też ciekawy wykład o pisarzu dla słuchaczy UTW - wyliczają zasługi pani dyrektor. D. Kiełek i E. Nowak,opiekunki sekcji UTW.

- W Bibliotece Pedagogicznej cyklicznie są przygotowywane wystawki okolicznościowe i katalogi nowości wydawniczych. Słuchacze UTW (i nie tylko) znajdują tu pomoc i dostają potrzebne materiały bibliograficzne. Zawsze mogą liczyć na kompetencję i życzliwość personelu. Obowiązki kierowniczki pełni teraz Magdalena Staszewska. Życzymy jej sukcesów w pracy i cieszymy się, że równie chętnie, jak poprzedniczki, współpracuje z UTW - dodają panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ