„Reaguję – nie kabluję”

W numerze

„Reaguję – nie kabluję”

Debata pod tytułowym przesłaniem była elementem kampanii „Służąc niesiemy bezpieczeństwo”. W sali Olimpia UM w Starachowicach poprowadził ją 22 maja pełnomocnik komendanta wojewódzkiego policji ds. ochrony praw człowieka, mł. insp. Gerard Bah.

Celem wojewódzkiej kampanii „Służąc niesiemy bezpieczeństwo” jest upowszechnienie oraz popularyzowanie roli policji w społeczeństwie, uwrażliwienie na konieczność reagowania na przejawy przemocy (w tym rówieśniczej) i przypadki łamania praw człowieka oraz podniesienie świadomości znaczenia etosu zawodowego wśród funkcjonariuszy.

- Policja może być skuteczna tylko wtedy, gdy jest otwarta na problemy społeczne i otrzymuje wsparcie ze strony społeczności lokalnych - powiedział otwierając debatę podinsp. Aleksy Hamera – naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Starachowicach.

Wzięła w niej udział młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z wychowawcami, przedstawiciele policji, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego. Naczelnik A. Hamera przypomniał o tym, że łatwiejszemu kontaktowi obywatela z Policją służą m. in. nowoczesne narzędzia informatyczne czyli Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja Moja Komenda. Zachęcił do korzystania z tych narzędzi i reagowania na wszelkie przejawy łamania prawa.

Debatę poprowadził mł. insp. Gerard Bah. Wyjaśniał na przykładach tragicznych zdarzeń, jak ważna jest właściwa postawa osób, które stają się świadkami agresji, przemocy czy internetowego „hejtu”. Reakcja na naganne zachowania nie jest bowiem - jak mówił - „kablowaniem”, natomiast brak reakcji jest ich akceptacją. Nasi uczniowie byli w niej bardzo aktywni i wyciągali wnioski m.in., że obojętność i brak reakcji na łamanie prawa mogą mieć tragiczne konsekwencje.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ