Starachowice otrzymały ponad 100 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa

Informator UM

Starachowice otrzymały ponad 100 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa

Dotację w wysokości ponad 100 tys. zł otrzymała Gmina Starachowice na realizację działań związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców.

- Po raz kolejny nasza gmina wygrała środki przyznawane w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka. Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnych społeczności w całej Polsce. W naszym regionie jest kilka gmin, które w ramach wymienionego programu otrzymały dofinansowanie i jedną z nich są Starachowice- informuje prezydent miasta Marek Materek.

Pierwszy z projektów to "Starachowice bezpieczne w praktyce IV", dotacja uzyskana na jego realizację to 100 tys. zł., wkład własny gminy wynosi 54 tys. zł.

- W ramach tego zadania przeprowadzonych zostanie szereg akcji profilaktycznych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dla mieszkańców, zostaniemy także doposażeni w syrenę alarmową, zaplanowano rozbudowę systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego o dodatkowe stanowisko operatora, które zlokalizowane będzie w budynku komendy policji - informuje prezydent miasta Marek Materek.

- Odbędzie się kurs bezpieczeństwa ochrony osobistej. Zakupionych zostanie 400 czujników czadu, które bezpłatnie przekażemy mieszkańcom lokali komunalnych i socjalnych znajdujących się w gminnych budynkach, gdzie nie ma centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. Dzięki uzyskanym funduszom doposażony zostanie plac zabaw przy ul. Pustowójtówny na osiedlu Południe o dodatkowy element, jakim będzie "wóz strażacki", co ma na celu utrwalanie pozytywnego wizerunku strażaka wśród najmłodszych.

Kolejne działania, jak informuje Piotr Ambroszczyk - koordynator projektu, to: kurs I pomocy dla mieszkańców, zakup defibrylatora do zabezpieczenia imprez masowych na terenie miasta, rozbudowa Senior-Patrolu (o kolejne 2 trzyosobowe patrole), opracowanie procedur współdziałania mieszkańców z Gminnym Zarządzaniem Kryzysowym oraz Strażą Miejską i służbami ratowniczymi w sytuacjach kryzysowych jako etap odbudowy Obrony Cywilnej w Starachowicach, zakup kamer przenośnych dla mieszkańców mieszkań socjalnych i wspólnot mieszkaniowych do wykrywania dewastatorów PSZOK oraz produkcja i emisja filmu w TV Starachowice jako środek promocji projektu w społeczności lokalnej.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym zaplanowano działania profilaktyczne w szkołach i dla mieszkańców oraz konkurs architektoniczny na zabudowę antykatastroficzną otoczenia wiat przystankowych małą architekturą (specjalne kosze, gazony z zielenią, itp.) jako wzrost bezpieczeństwa użytkowników komunikacji zbiorowej.

Kolejne, drugie zadanie na realizację którego gmina otrzymała dofinansowanie, to "Starachowice bezpieczne w praktyce IV "PASY". Wysokość dotacji to 10 tys. zł, wysokość wkładu własnego 8 tys. zł.

- Projekt zakłada rozbudowę i modernizację 2 przejść dla pieszych w miejscach niebezpiecznych, tj. przy ul. Jana Pawła II przed Szkołą Podstawową nr 13, oraz przy ul. Konstytucji 3 Maja przed budynkiem poczty. Zamontowane tam zostaną 2 zestawy znaków D-6 wyposażonych w pulsatory, systemy pasywnej podczerwieni reagującej na ruch pieszy oraz panel fotowoltaiczny wraz z akumulatorem do magazynowania energii. Wystąpiłem do zarządców dróg zlokalizowanych na terenie miasta - do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zarządu Dróg Powiatowych o podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Szczególnie dotyczy to ulic: Radomskiej, Armii Krajowej, Kardynała Wyszyńskiego. Mamy kilka takich newralgicznych miejsc, gdzie wymagane jest ich lepsze, widoczniejsze oznakowanie. Jako gmina daliśmy przykład wprowadzając odpowiednie oznaczenia na naszych drogach, liczymy na to, że pozostali zarządcy zrobią to samo - informuje prezydent miasta Marek Materek.

Piotr Ambroszczyk - koordynator kolejnych edycji programu "Starachowice bezpieczne w praktyce", za swoje działania prowadzone na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta został uhonorowany nagrodą "Koziołka" przyznawaną przez Kapitułę w ramach programu "Bezpieczne Świętokrzyskie".

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ