Witryna

Dar uczuć

Każde jej słowo

jest dla nas

naprawdę ważne

Tęsknota ma tylko

egzystencjalny wymiar

W jej dotyku

odnajdujemy

prawdziwą czułość

To doznanie jest

najpiękniejszym uczuciem

Każda z nią chwila

nadaje sens

naszemu życiu

Myśl, że jest przy nas

staje się

pełnią szczęścia

To mama

uczy nas wzniosłych

wartości i miłości

To jej obecność

jest lekiem na

naszą samotność

Nic nie zmieni

tego istniejącego

przeświadczenia

Kolejne wyrazy

nie oddadzą

piękna tych odczuć

W tym

intymnym świecie

wszystko

ma znaczenie

Każdy stan emocji

i wypowiadanych

naszych słów

W jej bliskości

zatracamy się

jak bezbronne dzieci

W spojrzeniu

odczytujemy

radość i bezpieczeństwo

Każdy pocałunek

staje się matczynym

darem uczuć

Który jest

cudownym prezentem

jaki nam ona daje

9.05.2017

Robert Wołczyński

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ