Współpraca dla kariery młodzieży

W numerze

Współpraca dla kariery młodzieży

Świętokrzyska Komenda Wojewódzka OHP i Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" zajmą się praktycznym kształceniem młodzieży, by odnaleźli się na rynku pracy.

Wiadomość o porozumieniu podano podczas spotkania z ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisławem Szwedem, który gościł w Starachowicach 19 maja br. Obecny był poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, komendant Świętokrzyskiej Komendy OHP Jacek Sabat, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, starosta starachowicki Danuta Krępa oraz prezes Zarządu SSE Starachowice Marcin Perz wraz ze swoim zastępcą Miłoszem Pamułą.

Wizytę w Starachowicach minister rozpoczął od obejrzenia rozbudowy bazy warsztatowej do zajęć praktycznych na terenie OHP w naszym mieście. Zadeklarował, że ministerstwo postara się wygospodarować środki finansowe na dokończenie tej inwestycji, co bardzo ucieszyło komendanta Jacka Sabata. Poinformowano także o podpisanym 9 maja br. porozumieniu, na mocy którego uczestnicy OHP z województwa świętokrzyskiego będą nabywać umiejętności podczas płatnych praktyk w firmach na terenie SSE Starachowice, która pośredniczyć będzie w doborze praktykantów. Korzyścią dla młodzieży będzie doskonalenie zawodowe w profesjach pożądanych przez przyszłych pracodawców i większa szansa na znalezienie zatrudnienia. Przedsiębiorca natomiast otrzyma całkowity zwrot kosztów zatrudnienia takiego pracownika.

Prezes SSE Starachowice Marcin Perz zapewnił, że współpraca z OHP nie będzie zależna od ewentualnych możliwości pozyskania środków unijnych oraz, że SSE Starachowice ma własny potencjał finansowy. Nie ukrywał także, iż chciałby, aby inne Specjalne Strefy Ekonomiczne i komendy wojewódzkie brały przykład z województwa świętokrzyskiego i także realizowały podobne porozumienia.

- Bardzo się cieszę z waszego pomysłu. Jest to cenna inicjatywa, bo młodzież przygotowywana jest do zawodu i będzie miała miejsca pracy. Strefa jest dobrym miejscem, gdzie już mogą mieć ofertę pracy, a połączenie przedsiębiorców z rynkiem pracy jest ważne. To jest dobry przykład i możecie państwo liczyć na moje wsparcie - powiedział minister Stanisław Szwed, gratulując inicjatywy.

- Dzisiaj, walcząc z bezrobociem, walczymy nie tylko o miejsca pracy długotrwałe, ale również zabiegamy o to, by były to miejsca dobrze płatne. To jest naszym nowym spojrzeniem również na rynek pracy - zapewnił poseł Krzysztof Lipiec, przekonany, iż porozumienie to dobry pomysł na aktywizację społeczną i zawodową młodych ludzi.

- Minister Stanisław Szwed będzie ambasadorem tej idei, której celem jest umożliwienie młodym ludziom lepszego startu na rynku pracy - dodał poseł.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ