Profilaktyka w filmowym wydaniu

W numerze

Profilaktyka w filmowym wydaniu

W Kinie Kotłownia na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach odbył się przegląd filmów profilaktycznych przeznaczonych dla młodzieży szkolnej. Zorganizowany w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.

Kolejny już przegląd filmów profilaktycznych zorganizował na terenie MPiT w Starachowicach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z Komendą Powiatową Policji..Wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum nr 3 i 4.

- Przegląd w naszym mieście stał się już imprezą cykliczną, organizowaną od kilku lat. Jest to inna forma profilaktyki kierowana do uczniów. Staramy się, aby treści prozdrowotne były przekazane w sposób atrakcyjny, nie tylko wykład, nie tylko pogadanka czy spotkanie edukacyjne prowadzone w szkole. Chcemy zachęcić do wspólnego oglądania filmów edukacyjnych, prowadzimy po nich dyskusje, zadajemy pytania, na które wspólnie szukamy odpowiedzi. Zainteresowanie uczniów przeglądem świadczy o tym, iż czas poświęcony na tego rodzaju profilaktykę nie jest stracony - informuje Agnieszka Pastuszka, asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej starachowickiego Sanepidu.

Głównym tematem spotkania były wartości związane z życiem rodzinnym i życiem w grupie rówieśniczej.

- Naszym celem jest przestrzec młodzież poprzez pokazanie konsekwencji ryzykownych zachowań. Promujemy wzorce właściwe prozdrowotnym zachowaniom, by młody człowiek miał szersze spojrzenie, by decyzje życiowe, które będzie podejmował, były jak najbardziej dojrzałe, mądre i racjonalne, by popełniał jak najmniej błędów w swojej drodze do dorosłości. Mam przekonanie, żepoprzez organizację przeglądu filmów profilaktycznych udało nam się je osiągnąć - dodaje A. Pastuszka. (mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ