Wysoki poziom zdawalności egzaminów zawodowych

ZSZ nr 1

Wysoki poziom zdawalności egzaminów zawodowych

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 osiągnęli bardzo dobre wyniki na egzaminach zawodowych. Najlepsze w województwie świętokrzyskim!

Wielkie zaangażowanie nauczycieli, profesjonalne pracownie zawodowe, w które wyposażona jest szkoła i duży nacisk na praktycznie przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych, przełożyło się na znakomite wyniki tegorocznych zawodowych zmagań.

W styczniu i lutym br. wychowankowie klas trzecich i czwartych ZSZ nr 1 przystąpili do egzaminów zawodowych, a w marcu otrzymali dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu technika. Do egzaminu przystąpili uczniowie, kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik usług fryzjerskich. W zawodzie technik geodeta odbył się pierwszy egzamin z klasyfikacji K1 i uczniowie zdali go w 100 proc. Tyle samo procent z egzaminu uzyskali adepci zawodu technik handlowiec, technik organizacji reklamy i technik hotelarstwa. W zawodach: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, wychowankowie osiągnęli zdawalność wyższą niż w województwie świętokrzyskim i w kraju.

(zr)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ