Szkoleniowa konferencja

W SOSW

W numerze

Szkoleniowa konferencja

W SOSW

 

O działaniach wspierających rozwój umiejętności językowych i komunikacji u uczniów niepełnosprawnych rozmawiano podczas konferencji szkoleniowej, zorganizowanej przez nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach.

Adresowana była do nauczycieli i rodziców dzieci uczęszczających do SOSW oraz logopedów z naszego powiatu. Głównym prelegentem była profesor oświaty Lidia Klaro - Celej, ekspert MEN w zakresie kształcenia komunikacji AAC, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej i autorka nowych podstaw programowych dla osób niepełnosprawnych. Zapoznała uczestników z założeniami ACC - komunikacji wspierającej alternatywnej i jej praktycznego stosowania. Jednym z paneli tematycznych była również analiza nowej podstawy programowej i ramowych planów nauczania oraz warunków, które należy spełniać, aby edukacja była efektywna. Pani profesor omówiła elementy edukacji osób z autyzmem i pokrewnymi schorzeniami w aspekcie ich przygotowania do dorosłości i funkcjonowania po ukończeniu szkoły. Idea ta jest zbieżna z misją SOSW.

-Wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką zapraszamy do korzystania z Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego, funkcjonującego przy SOSW przy ul. Staszica 16 w Starachowicach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu konsultacji . Nauczyciele specjaliści udzielą porady na temat metod i form pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną - mówią organizatorzy.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ