Pieniądze już są!

Na pracownie edukacyjne

W numerze

Pieniądze już są!

Na pracownie edukacyjne

 

Umowa na dofinansowanie zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w gminie Starachowice podpisana.

Dokument parafowali 17 maja br. prezydent miasta Marek Materek oraz Andrzej Pałys z zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość projektu wynosi 75 tys. zł, a dofinansowanie to 60 tys. zł.

- Pracownie służące edukacji ekologiczno–przyrodniczej wyposażone w nowoczesny sprzęt powstaną w szkołach podstawowych nr 1, 6 i 11 - informuje prezydent Marek Materek.

Placówki zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne bezpośrednio związane z edukacją przyrodniczą, biologiczno-ekologiczną, geograficzną, chemiczno-fizyczną i geologiczną, tematycznie związane z ochroną powietrza atmosferycznego, energią odnawialną, ochroną wód, gleb i powierzchni ziemi, także do obserwacji, badań i pomiarów przyrodniczych. Zakupione zostaną także filmy i gry edukacyjne dotyczące ekologii, ochrony przyrody i środowiska, a pracownie doposażone zostaną w tablice interaktywne z rzutnikiem oraz meble.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ