Pieniądze na wyposażenie pracowni

Dla szkół zawodowych

 

Blisko 42 tys. 700 zł trafi do trzech szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region" na doposażenie pracowni językowych.

Program realizowany jest od początku 2016 r. przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie m.in. ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii, a środki na realizację pochodzą z funduszy unijnych w ramach RPOWŚ 2014-2020. W puli projektu jest prawie 400 tys. zł z czego blisko 42 tys. 700 zł trafi do trzech szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie.

Zespoły Szkół Zawodowych nr 1, 2 i 3 w Starachowicach otrzymają po 14 tys. 228 zł na wyposażenie pracowni językowych lub laboratoriów fonetycznych w sprzęt służący podnoszeniu kompetencji kluczowych, w tym językowych. W "pakiecie" dla każdej z placówek znajduje się: 6 stołów uczniowskich dwuosobowych, biurko nauczycielskie i nauczycielski zestaw komputerowy, jednostka centralna, tablica interaktywna, projektor oraz 13 zestawów słuchawkowych.

Wsparcie otrzyma 28 szkół w województwie świętokrzyskim, a ostateczną decyzję o przekazaniu sprzętu podejmą radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na sesji 26 maja br.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ