Podsumowali dwuletni projekt

Erasmus +

W numerze

Podsumowali dwuletni projekt

Erasmus +

 

Ponad 60 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 wzięło udział w projekcie ph. "Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym", realizowanym przez Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach programu Erasmus +.

Projekt miał umożliwić młodzieży doskonalenie nabytych i zdobycie nowych umiejętności zawodowych. Nie bez znaczenia było pogłębianie wiedzy z języków obcych, niezbędnych na zagranicznych stażach.

Przyszli technicy budownictwa, pojazdów samochodowych, a także elektrycy i elektromechanicy samochodowi byli w Hannoverze, Esposende, Granadzie i Wittenbergu. Portugalski system kształcenia poznawało z kolei ośmiu nauczycieli w ramach szkolenia typu job shadowing, które zakłada, że student lub stażysta przez cały dzień roboczy towarzyszy prowadzącemu go pracownikowi. Jak wynika z ankiet, przeprowadzonych wśród uczniów tuż po przyjeździe, najbardziej podobał im się program kulturowy oraz dobra atmosfera w pracy, możliwość poznania nowych metod i technik pracy oraz rozwijanie i zdobywanie nowych umiejętności zawodowych. Jako kolejne ważne doświadczenia, uczniowie wymieniali możliwość pracy w warsztacie, zawieranie nowych znajomości, poznawanie innych kultur oraz warunków pracy w innych krajach.

Uczestnicy projektu gościli także na spotkaniu podsumowującym realizację zadań, gdzie dzielili się swoimi wrażeniami, a wicestarosta Marek Pawłowski i członek Zarządu Powiatu Andrzej Sendecki wręczyli młodzieży Certyfikaty Europass Mobilności, potwierdzające nabyte podczas stażów umiejętności.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ