Ruszył elektroniczny nabór do szkół

Ważna informacja dla tegorocznych absolwentów gimnazjów

 

Do 21 czerwca br. potrwa elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Starachowicach, w ramach którego uczniowie mogą wybrać szkołę, w której chcą kontynuować naukę.

Do wyboru mają licea, technika i "zawodówki", czyli Branżowe Szkoły I Stopnia. Każdy uczeń może złożyć dokumenty maksymalnie w trzech szkołach, w których chciałby się uczyć. Znaczenie ma jednak kolejność wyboru, bowiem na pierwszym miejscu musi wpisać szkołę i klasę dla niego najważniejszą. O przyjęciu ucznia decydują punktów, jeśli nie spełni tego kryterium, trafi do placówek II lub III wyboru. Chcąc zapisać się do szkoły należy zalogować się na stronie internetowej: www.swietokrzyskie.edu.com.pl i założyć tam konto. Przekazując dane do systemu rekrutacji, otrzymuje się login i hasło.

Do 21 czerwca br. do godziny 15.00 uczniowie muszą podjąć decyzję w sprawie wyboru szkoły. W placówce I wyboru muszą złożyć wydrukowany i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego wniosek. Do 27 czerwca br. do godz. 15.00 ponownie zalogować się do systemu i zweryfikować poprawność danych. W tym czasie także do szkoły pierwszego wyboru należy dostarczyć kopię świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Od lipca 2017 r. uczniowie będą mogli sprawdzić, do której szkoły zostali zakwalifikowani i do 11 lipca do godziny 15.00 potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, dostarczyć do niej oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

W bieżącym roku w naszym powiecie będzie 770 absolwentów gimnazjów i tyle samo miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych. W I i w II LO będzie 170 miejsc (po 34 w każdym z pięciu oddziałów), w III LO - 54 miejsca (po 27 w każdym z dwóch oddziałów), w ZSZ nr 1 jest natomiast 90 miejsc (30 w każdym z 3 oddziałów), ZSZ nr 2 dysponuje 150 miejscami (5 oddziałów, w każdym 30), a ZSZ nr 3 przyjmie w nowym roku szkolnym 136 osób (4 oddziały, w każdym po 34 miejsca).

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ