Linia A będzie zlikwidowana!

Od 1 lipca zmiany w rozkładzie MZK

Na okładce

Linia A będzie zlikwidowana!

Od 1 lipca zmiany w rozkładzie MZK

 

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego podjął decyzję o całkowitej likwidacji linii A, którą do tej pory mogliśmy podróżować ze Starachowic do Skarżyska-Kamiennej i odwrotnie. Zmiany wejdą w życie z 1 lipca tego roku.

Linia zwana „Agatką” łączyła Starachowice ze Skarżyskiem-Kamienną, ale podróżowały nią także osoby z miejscowości znajdujących się na trasie. Często był to jedyny środek transportu dla osób dojeżdżających do pracy czy uczniów do szkół. Skrócono też kursowanie autobusów linii N, które do tej pory jeździły do Rataj i po zmianach trasa kończyć się będzie na pętli przy ul. Nowowiejskiej. Linia nr 5 na trasie Starachowice - Styków kończyć będzie natomiast jazdę na pętli w Dziurowie.

- Rada Miejska w listopadzie 2015 r. powierzyła Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu realizację zadania własnego Gminy Starachowice, tj. lokalnego transportu zbiorowego. Wymogi prawa unijnego zabraniają gminom, które powierzyły zadanie własne z zakresu transportu zbiorowego spółce gminnej, pokrywania strat na prowadzonej działalności nie związanej z podstawowym zakresem, tj. komunikacją na terenie miasta. Ponadto rozporządzenia Unii Europejskiej zobowiązują spółkę do osiągania przychodów z podstawowej działalności na poziomie minimum 80%. Powyższe wymagania były podstawą do ograniczenia działalności związanej ze sprzedażą paliwa, a także wymagają zamknięcia nierentownych linii komunikacji podmiejskiej. Miejski Zakład Komunikacyjny, mając na uwadze wyniki osiągane na linii „A”, podjął od 1 stycznia 2017 r. działania celem ograniczenia strat, dlatego też zmniejszono liczbę kursów w dni powszednie i w soboty, a w niedziele całkowicie zlikwidowano kursowanie linii „A”. Powyższe działania nie pozwoliły jednak na osiągnięcie dodatniego wyniku kursów na linii ze Starachowic do Skarżyska-Kamiennej - czytamy w przesłanym do redakcji GAZETY komunikacie.

Władze spółki swoją decyzję motywują wynikami finansowymi podpartymi analizą za cztery miesiące bieżącego roku.

Wynika z nich, że przychody z linii „A” zamykają się kwotą 157.387,07 zł, w tym z biletów miesięcznych - 34.249,70 zł, z biletów jednorazowych - 98.543,62 zł oraz dopłat z Urzędu Marszałkowskiego - 24.533,75 zł. W tym okresie, poza granicami miasta, linia A przejechała łącznie 44.526 km, co daje przychód 3,54 zł na jeden kilometr. Natomiast w planie na 2017 rok koszt jednego kilometra zakładany był na poziomie 6,94 zł.

- Linia „A” przynosi MZK stratę w wysokości 3,40 zł /1 km, a przychody pokrywają tylko część kosztów wozokilometra. Strata osiągnięta na świadczeniu usług na linii „A” za 4 miesiące 2017 r. wynosi: więc 151.388 zł. Z tych przyczyn Zarząd spółki MZK podjął decyzję o zaprzestaniu działalności komunikacyjnej na wymienionych liniach podmiejskich - napisano w komunikacie.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ