Starachowicka Spółdzielnia Socjalna z dofinansowaniem

Starachowicka Spółdzielnia Socjalna znalazła się na 2. miejscu listy rankingowej biznesplanów rekomendowanych do uzyskania dofinansowania, zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsc pracy w ramach "Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej".

Dotacja, o którą ubiega się Gmina Starachowice wspólnie z Powiatem Starachowickim na utworzenie spółdzielni socjalnej, wynosi 160 tysięcy złotych.

- Gmina wspólnie z Powiatem wnioskowała o takie wsparcie po to, aby stworzyć nowe miejsca pracy dla osób wykluczonych społecznie, ale także po to, aby realizować zadania własne gminy i powiatu przez podmiot będący ich własnością. - informuje prezydent miasta Marek Materek.

- Jesteśmy drudzy na liście rankingowej. Dotacja wynosi 160 tysięcy złotych. Sto tysięcy złotych przeznaczonych zostanie na zadania inwestycyjne związane m.in. z zakupem sprzętu, natomiast 60 tysięcy złotych to wsparcie pomostowe związane m.in. z opłaceniem kosztów bieżącego funkcjonowania spółdzielni przez pierwszy rok - dodaje.

Jak informuje prezydent, osoby, które zyskają zatrudnienie w spółdzielni, będą realizować prace porządkowe na terenie miasta.

- Na początku planujemy zatrudnienie 5 osób, które odpowiadały będą m.in. za porządkowanie przystanków komunikacji miejskiej, opróżnianie koszy ulicznych oraz utrzymanie terenów przy budynkach komunalnych i socjalnych na terenie miasta - mówi prezydent Marek Materek.

- W przyszłości prac, jakie będziemy powierzać pracownikom spółdzielni socjalnej, będzie coraz więcej, będzie się to jednak odbywało sukcesywnie i w momencie kiedy będziemy mogli pozyskiwać dodatkowe środki finansowe np. z Powiatowego Urzędu Pracy na tworzenie nowych miejsc pracy w spółdzielni socjalnej. Liczę na to, że ten projekt nam się powiedzie. W innych gminach, gdzie już funkcjonują spółdzielnie socjalne, staje się to dobrą metodą na to, aby zmniejszać liczbę mieszkańców wykluczonych społecznie i angażować ich w życie miasta - informuje prezydent.

Starachowicka Spółdzielnia Socjalna powinna ruszyć na przełomie sierpnia i września br.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ