Świętokrzyskie dla młodych

Bez kategorii

Świętokrzyskie dla młodych

To hasło zorganizowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa konferencji w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Uczestniczyła w niej grupa radnych Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice.

Konferencja poświęcona była ważnym zagadnieniom społecznej aktywności młodzieży w naszym regionie. Prowadzący - marszałek Adam Jarubas wraz z rzecznikiem ds. młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Barbarą Zamożniewicz, przedstawili działania zainicjowane przez samorząd województwa świętokrzyskiego oraz samorządy gmin i organizacje pozarządowe zmierzające do zwiększenia społecznej aktywności młodych mieszkańców województwa.

Konferencja była też okazją do spotkania osób, które z pasją i zaangażowaniem działają na rzecz świętokrzyskiej młodzieży. Do filharmonii przybyli pracujący z młodzieżą i na rzecz młodzieży w organizacjach pozarządowych, samorządach terytorialnych i jednostkach im podległych, nauczyciele i oczywiście młodzież.

Debatowano nt. kierunków wspierania aktywności społecznej młodzieży w Świętokrzyskiem oraz o płaszczyznach współpracy na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży Chorągwi Kieleckiej ZHP z samorządami. Zaprezentowano również dobre praktyki stosowane w regionie: współpracę Stowarzyszenia Kalejdoskop z Gminną Biblioteką Publiczną w Pierzchnicy w zakresie prowadzenia Świetlic Aktywator, współpracę między ZHP a miastem Kielce w prowadzeniu instytucji kultury oraz współpracę między Camposferą a gminą Sędziszów dotyczącą aktywności na rzecz mieszkańców gminy. Uczestnicy wysłuchali też wykładu nt. "Jaka będzie młodzież w przyszłości? Trendy dla Świętokrzyskiego".

Zainaugurowano również Świętokrzyski Program Rozwoju Liderów "Liderzy dla młodzieży", realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Fundację Szkoła Liderów z Warszawy.

- To pierwszy regionalny projekt Szkoły Liderów w Polsce, wspierający tych, którzy pracują z młodzieżą. Spośród 31 zgłoszeń wybraliśmy 18 osób, które będą miały wsparcie doświadczonych tutorów – mówił marszałek Adam Jarubas.

W gronie osób bardzo zaangażowanych w rozwój województwa świętokrzyskiego, są liderzy lokalnych organizacji pozarządowych z naszego terenu. To Izabela Kisiel - prezeska Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus oraz nauczycielka Liliana Jabłko, która od lat animuje działalność samorządów uczniowskich w Starachowicach.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ